SignIn!!
หน้าแรก สินค้า เว็บบอร์ด เกี่ยวกับเรา บทความ วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย
 
Mobile    
Search:
  Shopping Cart
Web Stat
 
 
Open Web 02/07/2550
Last Update 05/04/2563
All Pageviews
All Products/Service 5211
1000159000315
 

Product/Service Categories
 
Product/Service Price Index
View All Categories (5211)
 พระพุทธชินสีห์
พระศาสดา
 พระไพรีพินาศ
 พระนิรันตราย
 พระแก้วมรกต
 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
 เนื้อทองคำ
 พระผง
 พระบูชา
 พระเครื่องสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ )
 ในหลวง
 พระนางพญา
 หนังสือ
 พระประจำวันเกิด
 พระเครื่องของวัดอื่น ๆ
 พระพิฆเนษ
 จตุคามรามเทพ
 โบว์ชัวร์พระเครื่อง
 พระเกจิอาจารย์
 บาตรน้ำมนต์
 พระสมเด็จสุคโต
 พระแก้วมรกต
 พระโชว์
 พระสวยแชมป์ ติดรางวัลงานประกวดต่างๆ
 อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
 วัตถุมงคลคุ้มเกล้า พระกริ่งศิรากาศ
 เหรียญสนทนาธรรม
 เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร
อุปกรณ์ กล้องส่องพระ
สิ่งมงคลสักการะ รุ่น ๑ ศตวรรษ พระสังฆราช
 พระสมเด็จอรหัง ปี 2519
 พระกริ่งอุดมสมบูรณ์ (กริ่งปุ้มปุ้ย)
 ศึกษาและสะสม
 พระกริ่งนิรันตราย - พระไพรีพินาศ
 เหรียญทรงผนวชทุกรุ่น
 พระกริ่ง ๗ รอบ สมเด็จพระญาณสังวร
 วัตถุมงคลรุ่น ๘๐ พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร
 พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ ปี 2530
 พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ วัดตรีทศเทพ ปี 2530
 พระกริ่งโภคทรัพย์ วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2535
 พระชินสีห์ ภปร. ทนฺโต เสฏฺโฐ (ผสมพระทนต์ในหลวง)
 พระนิรันตราย รุ่น สนง.ตำรวจแห่งชาติสร้าง
 วัตถุมงคล รุ่น ๕ รอบ สมเด็จพระญาณสังวร ปี ๒๕๑๖
 พระพุทธชินราช รุ่น รักแผ่นดินเกิด
 พระสมเด็จนางพญา สก. ๕ รอบ พระราชินี
 เหรียญบาตรน้ำมนต์ ปี 2523
 สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) พระองค์ที่ ๑๘
 พระพุทธชินราช รุ่นรักแผ่นดินเกิด
 พระกริ่งสุวัฑฒโน รุ่นแรก 2521
 พระกริ่งไพรีพินาศและกริ่งนวปทุม ปี ๒๕๓๕
 พระกริ่งไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศวิหาร รุ่นผ้าป่าสิงห์
 เหรียญหนึ่งในสยาม หลังสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี ๒๕๑
 เหรียญสมเด็จพระสังฆราช รุ่น 600 ปี วัดเจดีย์หลวง
 พระกริ่งวชิรมงกุฏ พ.ศ. 2511
 สิ่งมงคลสักการะ ชุด 99 พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร
 พระกริ่งภูริทัตโต พ.ศ. ๒๕๒๐
 เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร รุ่น ครบรอบ ๑ ปี การสภาปนา
 กริ่ง ๘ รอบ ๙๖ พรรษา สมเด็จพระญาณสังวรฯ
 พระกริ่งโสฬส มปร. วัดราชประดิษฐ พ.ศ.๒๕๑๕
 รูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร ทุกต่างๆ
 พระกริ่งนิรันตราย วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2538
 พระกริ่งยอดแก้ว สมเด็จพระสังฆราช 92 พรรษา 2548
 วัตถุมงคลรุ่น ๘ รอบ ๙๖ พรรษา สมเด็จพระสังฆราช ๒๕๕๒
 เหรียญที่ระลึกครบ 1 ปี การสถาปนาฯ สมเด็จพระสังฆราช
 พระรูปเหมือน สมเด็จพระญาณสังวร รุ่นแรก ปี 2531
 พระกริ่งไพรีพินาศ รุ่นเขาค้อ พ.ศ. 2520
 เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็ก
 จองพระ
 เหรียญพระนเรศวรมหาราช
 พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) วัดบวรนิเวศวิหาร
 

บริการของร้านค้า
 
หน้าแรก
สินค้า
เว็บบอร์ด
เกี่ยวกับเรา
บทความ
วิธีการชําระเงิน
ติดต่อเรา
แจ้งการชำระเงิน
 

Newsletters
 
Please input email
 

Web Links
 
พระสมเด็จศาสดา รุ่นแรก วัดบวรนิเวศวิหาร
พระกริ่งปวเรศ รุ่นแรก วัดบวรนิเวศวิหาร
พระกริ่งฉลองพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
พระกริ่งไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศวิหาร 2528
พระกริ่งพุทธนิมิตที่ระลึกรับสถาปนาเป็นสมเด็จพระวันรัต 5 ธันวาคม 2552
วิธีบูชาพระไพรีพินาศให้เกิดผล
ประวัติพระ ภปร. พ.ศ.2508 วัดบวรนิเวศวิหาร
พระกริ่งปวเรศ ปี 2530 วัดบวรนิเวศวิหาร
พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ ลำดับที่ ๑
พระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ลำดับที่ ๒
พระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ลำดับที่ ๓
พระประวัติสมเด็จพระสังฆราช เจ้า กรมหลวงวชิรญาณววศ์ เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ลำดับที่ ๔
ประวัติพระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ลำดับที่ ๕
พระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ลำดับที่ ๖
งานฉลองพระชันษา ๙๖ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒
พระปั้นหย่า พระตำหนักที่ในหลวงทรงประทับ ขณะทรงผนวช
พระตำหนักของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ประทับ ขณะดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
ตำหนักบัญจบเบญจมา สถานที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
ต้นสักที่ในหลวงทรงปลูกขณะทรงผนวช ปี ๒๔๙๙
 

Ẻͺ͹Ź
 
 ช่วงนี้ Sever tarad.com ที่ร้านเราใช้บริการ กำลังอยู่ในช่วงการปรับปรุงครับ ฉะนั้น ช่วงนี้ อาจจะไม่ได้ Update รายการใหม่ ๆ
ต้องกราบขออภัยมา ณ ตรงนี้ 


        เพิ่มอีกช่องทางสำหรับการติดต่อกันครับ.... 1. ไลน์ ID : pm_petch  2. กลุ่ม Facebook  : พระเครื่องวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
Webboard
Total: 0:               
 
    
วิธีบูชาพระไพรีพินาศให้เกิดผล [No. 0]
วิธีบูชาพระไพรีพินาศให้เกิดผล

พระไพรีพินาศนั้นได้ชื่อว่ามีดีทางกำหราบศัตรูทั้งปวงที่คิดร้ายแต่คนที่ใช้อานุภาพต้องบริสุทธิ์คือ

1.อยู่ในศีลธรรมอันดีไม่คิดร้ายคนอื่นไม่มัวเมาด้วยโมหะคิดจะเอาชนะคนอื่นเป็นที่ตั้งไม่คิดร้ายต่อผู้คิด ร้ายหรือใส่ร้ายตน
2. ไม่ตอบโต้ด้วย กาย วาจา และใจคงมั่นนความสุจริตเป็นที่ตั้งแม้จะถูกรบกวนหรือให้ร้ายก็ยึดมั่นในอุเบกขา และสันติธรรม

เมื่อมีเหตุผลเช่นนี้แล้วจึงจะอาศัยเป็นผลขอรองรับบารมีจากพระพุทธไพรีพินาศได้อย่างเต็มที่ การรับบารมีทำได้ดังนี้
-เขียนชื่อศัตรูที่มุ่งร้ายตนและนามสกุลตั้งจิตอธิษฐานต่อพระพุทธไพรีพินาศที่มีอยู่กับตัวว่าขอบารมีกำหร าบศัตรูให้แพ้ภัยตัวเองไป
-พับกระดาษที่มีชื่อของศัตรูให้เป็นแผ่นแล้วเอาพระพุทธไพรีพินาศวางทับลงไป
-เมื่อสวดมนต์ไหว้พระแล้วให้แผ่เมตตาไปยังคนผู้นั้นอย่าให้ขาดขอให้เขามีสติระลึกถึงกรรมและเลิกรังควาญรั งแก
-เมื่อผู้คิดร้ายสำนึกได้หรือมีอันเป็นไปแล้วเอาชื่อออกและแผ่เมตตาให้ถือว่าเขาได้รับกรรมแล้วเป็นอันสิ้ นสุดกรรม

ข้อพึงระวัง

-ถ้าตนเองคิดร้ายต่อต้านโต้ตอบเขาวันใดผลร้ายนั้นจะย้อนเข้าตัวเองพินาศสิ้นไปด้วยอกุศลกรรม
-ดังนั้นไม่ว่าผู้ใดก็ตามนำเอานามของพระพุทธไพรีพินาศไปตั้งเป็นสิ่งที่คิดทำร้ายผู้อื่นหรือใช้พระพุทธไพ รีพินาศในทางที่ผิดคือสาปแช่งผู้ที่เขาไม่มีความผิดไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่กล่าวแล้วจะพึงได้รับผลสะท้อนกลับ แบบมูมเมอแรงถึงกับพินาศไปเองด้วยประการต่าง ๆ
-จึงขอให้ทุกท่านที่จะใช้พระพุทธไพรีพินาศโปรดสังวรไว้ด้วยอย่าทำร้ายตัวเองด้วยพระไพรีพินาศเป็นอันขาด>

พระคาถาบูชาพระไพรีพินาศ

ตั้งนะโม 3 จบ

นะมัสสะ พระพุทธะไพรีพินาศายะ มาราปะราชะยัง นะมามิหัง พุทธังวันทามิ ธัมมังวันทามิ สังฆังวันทามิ สัพพะโส

ขอให้ข้าพเจ้าจงประสพแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยบารมีของพระพุทธไพรีพินาศเทอญ


อ่านกระทู้นี้ตั้งแต่แรกนึกอยากได้พระไพรีพินาศมาก แต่จำได้ว่าเคยได้มาแล้วไม่แน่ใจเอาไว้ที่บ้านไหน ผ่านไปหลายวันก็เจออยู่ที่บ้านนี้แต่อยู่ตรงข้างล่าง ได้มาสองตลับปี 30 พี่สาวบอกว่าองค์นึงเลี่ยมแล้วให้น้องสาวไปแล้วเพราะเขาต้องทำงานในประเทศที่มีสงครามประจำจะได้มีป้องกันตัว ก็เลยเหลือองค์เดียว เราเองกลัวจะหายเพราะด้านล่างเป็นร้านค้าก็้เลยเก็บมาใส่พานเอาไว้

ผ่านไปไม่กี่วันขโมยขึ้นบ้าน จริงๆ มันควรจะไม่ได้อะไรเลยเพราะทรัพย์สินอยู่ในห้องนอนของทุกคนในบ้าน มันเข้ามาในตัวบ้านแล้วลงไปค้นของชั้นล่างที่เป็นร้าน แต่วันนั้นพี่สาวดันลืมกระเป๋าไว้แล้วบอกพี่เขยให้ลงไปเอาถึงสามหนแต่เขาก็ไม่ได้เอาขึ้นมาให้มันก็เลยได้เงินไป 4-5 พันบาท แต่บัตรเครดิตไม่ได้แตะเอาไปสักใบ น่าจะเป็นพวกต่างด้าว เพราะแถวนี้มีแต่ต่างด้าวทั้งนั้น

บ้านหลังอื่นๆ เคยโดนงัดได้ไปเป็นแสน วันที่เราโดนก็ไปงัดตั้งสี่หลัง แต่ได้นิดเดียวเพราะคนรู้แกวไม่เก็บเงินไว้เยอะแล้ว ของเรามีเศษสตางค์ใส่ไว้ในลิ้นชักแลกไว้เยอะๆ ค่อยแบ่งเอามาใส่กระเป๋าเก็บเงิน รวมแล้วหลายร้อยบาทมันก็รวมๆ ใส่ถุงไว้แต่ไม่ทันได้ไปคงไปเจอกระเป๋าพี่สาวก็เอาแบงค์ใหญ่ไปดีกว่า ก็ได้แค่นั้น

ไม่รู้ว่าพระย้ายมาอยู่ห้องเราหรือเปล่า เราเลยไม่โดนอะไร เพราะมันคงรอมาตั้งแต่ห้าทุ่ม รอไม่ไหวไปงัดบ้านอื่นก่อน เรากว่าจะนอนก็เกือบตีสามแล้ว ดีที่ไม่ออกไปเจอมัน

ปล. เพื่อนบอกว่าพระไพรีพินาศไม่นิยมเอามาห้อยคอหรือคะ เขาบอกว่าแรงไป
By : s  email  (Read 443085 | Answer 46)  (27/01/2553 13:45:27)
Total: 0:               
 
    
Comments
Description : *
Picture :
(File picture should be [ jpg , jpeg , gif ] and file is not over 100 Kb)
Name : *
E-Mail :
* Please enter the correct number
 
Hot Product/Service
 
พระกริ่ง สมเด็จพระวันรัต ฉลองสุพรรณบัฏ-พิพัฒนายุสมงคล เนื้อทองทิพย์ พร้อมกล่องเดิม งามและหากสุด ๆ
ราคา 2,500.00 $
พระกริ่งไพรีพินาศ รุ่น ย้อนยุค ๕๘ วัดบวรนิเวศวิหาร ชุดกรรมการ 6 องค์ No.724 ครบชุด หายากมากๆ
ราคา 4,000.00 $
เหรียญพระไพรีพินาศ พระพุทธชินสีห์ เนื้อเงิน ที่ระลึกครบรอบ108 ปี โรงเรียนบวรนิเวศ พร้อมตลับ
ราคา 1,700.00 $
พระกริ่งฉลอง ๑ ศตวรรษ (๑๐๐ พรรษา) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมห (เช่าบูชาไปแล้ว)
(เช่าบูชาไปแล้ว)
พระกริ่งคชวัตร รุ่น2 รุ่นฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี รุ่นสุดท้าย ของสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวร
ราคา 8,000.00 $
พระรูปเหมือนลอยองค์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช รุ่น 80 พรรษา ญสส. พ.ศ.2536 เนื้อเงิน มีกล่อง
ราคา 2,000.00 $
เหรียญสมเด็จญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เนื้อเงิน รุ่น 19 ปี แห่งการสถาปนา 2551 +กล่อง งาม ๆหายากครับ
ราคา 3,500.00 $
พระบรมฉายาลักษณ์ ภูมิพโล ภิกฺขุ รัชกาลที่ 9 ทรงผนวช แผ่นโลหะทองคำ ปี 2554 พร้อมกล่อง โบว์ช้วงามครับ
ราคา 2,999.00 $
พระกริ่งสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหฺมคุตฺโต) ที่ระลึก ครบ รอบ 74 ปี 17 กันยายน 2554 เนื้อทองล่ำอู
ราคา 999.00 $
ตำนานวัดบวรนิเวศวิหาร จัดพิมพ์เนื่องในงานฉลองพระชนมายุ ๙๐พรรษา สมเด็จพระญาณสั (เช่าบูชาไปแล้ว)
(เช่าบูชาไปแล้ว)
เหรียญพระพุทธญาณนเรศวร์ รุ่นแรก ปี 2527 เนื้อเงิน งามและหายากสุด ๆ ครับ รุ่นนี้
ราคา 5,500.00 $
รูปเหมือนใบโพธิ์ สมเด็จพระสังฆราช ๘๐ พรรษา นวะ พร้อมกล่องเดิม ๆ งาม ๆ ครบถ้วน ทรงเป็นประธานในพิธีเอง
ราคา 1,900.00 $
เหรียญพระพิฆเนศวร ญสส. เนื้อเงินน จัดสร้างเนื่องในวาระปีกาญจนาภิเษก ครองราช ครบ ๕๐ปี พร้อมกล่องเดิม
ราคา 1,500.00 $
พระกริ่งอุดมมงคล ๖ รอบ พระพรหมมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร เนื้อทองผสม กล่องเดิม (ปัจจุบัน สมเด็จพระวันรัต)
ราคา 1,999.00 $
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ รุ่นบูชาพระคุณ ครบ ๙๐ พรรษา ๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ สมเด็จพระญาณสังวร หายากสุด ๆ No.84
ราคา 13,500.00 $
พระกริ่งญาณรังษี เนื้อสัตตะ สร้างปี พ.ศ. 2544 พร้อมกล่องเดิม ภายในบรรจุเส้นพระเกศาสมเด็จพระสังฆราช
ราคา 1,700.00 $
พระกริ่ง ปวเรศ ปี 30 กริ่งในตำนนานวัดบวรนิเวศ สภาพสวยแชมป์ น่าสะสม พร้อมเลี่ยมทองบูชาขึ้นคอได้เลย..
ราคา 43,000.00 $
เหรียญสนทนาธรรม ทองแดง วัดบวรนิเวศ ด้านหน้าสมเด็จพระญาณสังวรฯ และ รัชกาลที่ (เช่าบูชาไปแล้ว)
(เช่าบูชาไปแล้ว)
เหรียญพระชัยหลังช้าง หลัง สก. ปี 2535  เนื้อเงิน งามสุด ๆ ครบ 5 รอบ พระราชินี รัชกาล ที่ 9หายากสุด
ราคา 5,900.00 $
พระกริ่งบาเก็ง วัดบวรนิเวศ เนื้อเงิน และนวะหล่อดินไทยโบราณ หายากสุด ๆ พร้อมกล่องครับ แทบไม่มีปรากฎ
ราคา 9,999.00 $
พระกริ่งสมเด็จพระวันรัต รุ่น ฉลองสุพรรณบัฏ-พิพัฒนายุสมงคล เนื้อนวะ พร้อมกล่องเดิม  ราคาเบาๆ สุดๆ
ราคา 5,000.00 $
พระกริ่งฉลองพระชนมายุ 96 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช เนื้อนวะ พร้อมกล่องเดิม งามและหายากสุด ราคาเบาสุดๆ
ราคา 5,500.00 $
.พระรูปเหมือน สมเด็จพระญาณสังวร รุ่นแรก ปี 31 เนื้อทองคำ จิ๋ว พร้อมเลี่ยมทองคำ
ราคา 25,500.00 $
..เหรียญในหลวง ร.10 ขนาด 7 ซ.ม. วชิราลังกรโณ เนื้อโลหะผสม ที่ระลึกที่ทรงคุณค่าที่สุด ณ เวลานี้สวยกิฟ
ราคา 2,000.00 $
เหรียญฉลุพระกริ่ง พุทธปวเรศ ๑๐๐ ปี เนื้อทองระฆัง พร้อมกล่องเดิม สวย หายากครับ (เช่าบูชาไปแล้ว)
(เช่าบูชาไปแล้ว)
พระกริ่ง 80 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร ปี2536 เนื้อนวะ องค์นี้ งามๆ ยังไม่กลับดำ กล่องครบถ้วน..
ราคา 13,500.00 $
เหรียญสมเด็จญาณสังวร ปี 2528 เป็นเหรียญรุ่นแรก ที่สายตรงไม่ควรพลาดเก็บบูชา องค์นี้พิมพไม่มีเส้นเกษา
โทรสอบถาม
พระบรมรูปในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงผนวช หน้าตัก 9 นิ้ว ที่สุดแห่งสิ่งมงคลในวันมหามงคลนี้ No.1987
ราคา 39,999.00 $
พระกริ่งอุดมสมบูรณ์ (กริ่งปุ้มปุ้ย) เนื้่อทองผสม ปี 2543 สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ +กล่อง
ราคา 3,500.00 $
พระกริ่งสุวัฑฒโน รุ่น 2 ปี 2554 เนื้อนวโลหะ หมายเลข 247 แบ่งปันต่ำกว่าราคาจองเลยครับ...ไม่มีกล่อง
ราคา 3,500.00 $
เหรียญพระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราช ขนาด ๘ ซม.ผลิตโดยสำนักกษาปณ์ เนื้อทองแดง น้ำหนัก ๓๐๐ กรัมหายาก
ราคา 5,500.00 $
พระพุทธชินสีห์ ภปร. ทันโตเสฎโฐ พ.ศ. 2533 ขนาด 5 นิ้ว รุ่นแรกและรุ่นเดียวที่มีมวลสารพระทนต์ในหลวง
(เช่าบูชาไปแล้วแล้ว)
พระมหาชนก เนื้อทองคำ+นาก+เงิน ปี 2542 สภาพสวยงามสุด ๆหายากมาก ที่สุดแห่งเหรียญในหลวง รัชกาลที่ 9
ราคา 82,500.00 $
ราคาจอง.....พระกริ่งนิรันตราย เนื้อนวะ มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ จัดสร้าง พร้อมการ์ด  No.1675
ราคา 9,999.00 $
พระกริ่ง วาสนะ เนื้อนวะ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์) วัดราชบพิธฯเนื้อนวะ 7 รอบ 84 (เช่าบูชาไปแล้ว)
(เช่าบูชาไปแล้ว)
เหรียญทรงผนวช เนื้อเงิน โมเน่ รุ่นสมโภชพระเจดีย์ วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2551 งามๆ (เช่าบูชาไปแล้ว)
(เช่าบูชาไปแล้ว)
พระพุทธชินสีห์ ญสส. รุ่น 80 พรรษา 2536 พิมพ์เล็ก งาม ๆ พร้อมกล่อง(1 ชุด มีเหรียญ 1 เหรียญ+พระผง)
ราคา 1,250.00 $
หน้าแรก  |  สินค้า  |  เว็บบอร์ด  |  เกี่ยวกับเรา  |  บทความ  |  วิธีการชําระเงิน  |  ติดต่อเรา  |  Sitemap
© 2001- . TARAD.com. All Rights Reserved.
//