logo
ร้านอุดมมงคล พระเครื่อง

พระกริ่งยอดแก้ว เนื้อนวะ วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2548 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร NO.4433


฿3500.00
พระกริ่งยอดแก้ว เนื้อนวะโลหะ วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2548 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒโน) วัดบวรนิเวศวิหาร ครบ 92 พรรษา 3 ตุลาคม 2548 (มีกล่องครบ)
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระกริ่งยอดแก้ว สมเด็จพระสังฆราช 92 พรรษา 2548
  • รหัสสินค้า : 006110

รายละเอียดสินค้า พระกริ่งยอดแก้ว เนื้อนวะ วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2548 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร NO.4433

   ** พระกริ่งยอดแก้ว เนื้อนวะโลหะ วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2548 พร้อมกล่องเดิม องค์นี่้ หมายเลข VIP สุดๆ NO.4433 งามและหายากสุด ๆ 

    **  สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒโน) วัดบวรนิเวศวิหาร     ครบ 92 พรรษา 3 ตุลาคม 2548  และทรงอธิฏฐานจิต โดยมีพระเกจิคณาจารย์และวิปัสสนาจารย์ในยุคนั้น ร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ปี ๒๕๔๘ พระดี พิธีดี มวลสารดี เดิม ๆ กริ่งดังกังวาล พร้อมกล่อง หายากมาก ๆ ครับ

        ด้านหลักสลักอักษรว่า "ยอดแก้ว" และหมายเลขประจำองค์ ซึ่ง องค์นี้ No.4433
         ส่วนพุทธลักษณะของพระกริ่งเป็นศิลปะยุครัตนโกสินทร์ประยุกต์ ถ้ามองเผินๆ มีความคล้ายกริ่งคชวัตร รุ่นแรก พอสมควร แต่ต่างกันที่รายละเอียด และที่ผ้าจีวรองค์พระกริ่งประดับด้วยสังวาลนพรัตน์  ซึ่งในยุครัตนโกสินทร์ ตอนต้น รัชกาลที่ 4-5 จะนิยมสร้างแบบนี้
        ใต้ฐาน ต๊อกโค๊ตลายเซ็น ญสส. และ พระนามย่อ ญสส. ภายในพระเศวตฉัตร 3 ชั้น ส่วนตรงกลาง เป็นยันต์ รัตนตรัย
เชื่อว่าเป็นยันต์ที่ศักดิ์สิทธิ์ สามารถป้องกันภยันตรายทั้งปวงได้....
        สำหรับชื่อพระกริ่ง "ยอดแก้ว" นั้น มีความหมาย 2 ประการ คือ
1. พระรัตนตรัย อันหมายถึงแก้ว 3 ประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
2. เป็นชื่อตำแหน่งของสมเด็จพระสังฆราชในสมัยโบราณ
 
 

 
       สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ประทานมวลสารและพระเกศา ผงอันเป็นศิริมงคลและโลหะอันเป็นชนวนที่ได้จากการจัดสร้างวัตถุมงคลของวัดบวรนิเวศวิหาร อาทิ... ชนวนพระพุทธรูป ภปร. ชนวนพระกริ่งปวเรศ ๒๕๓๐ ชนวนพระกริ่งคชวัตร เป็นต้น เพื่อบรรจุในองค์พระกริ่งที่จัดสร้างขึ้นในครั้งนี้
 
      ทั้งนี้ภายในองค์พระกริ่งได้บรรจุผงธาตุโลหะศักดิ์สิทธิ์โบราณ และผงอิฐโบราณ ซึ่งได้จากองค์พระธาตุพนม ซึ่งมีผู้นำมาถวาย นอกจากนี้ยังได้บรรจุผงโลหะ ซึ่งได้จากแผ่นโลหะทอง นาก เงิน จารโดยพระเกจิอาจารย์ทั่วไประเทศจำนวน ๑๐๘ องค์ ซึ่งรวบรวมไว้ในคราวงานฉลองพระชนมายุครบ ๙๐ พรรษาของสมเด็จพระสังฆราชฯ แล้วหลอมรวมกัน จากนั้นนำไปทำให้เป็นผงโลหะสำหรับบรรจุในองค์พระกริ่ง ที่ใต้ฐานของพระกริ่ง ปิดด้วยแผ่นจารอักขระขอมซึ่งเป็นยันต์พระรัตนตรัยที่วัดบวรนิเวศวิหารนิยม ใช้จารึกในแผ่นอักขระและวัตถุมงคลต่าง ๆ เพราะเชื่อว่า มีความศักดิ์สิทธิ์สามารถปกป้องคุ้มครองบุคคลให้พ้นภัยอันตรายทั้งปวง อีกทั้งนำโชคลาภมาสู่ผู้เคารพศรัทธาในพระรัตนตรัย
 
     พุทธลักษณะของพระกริ่งเป็นศิลปะยุครัตนโกสินทร์ประยุกต์ ตรงผ้าสังฆาฏิองค์พระประดับด้วยสังวาลนพรัตน์ กล่าวได้ว่าเป็นพุทธลักษณะที่งดงามยิ่ง สำหรับนามพระกริ่งมีความหมายเป็นมงคลนามหลายประการ เช่น หมายถึงพระรัตนตรัย และอีกความหมายหนึ่ง คำว่าสมเด็จพระยอดแก้วเป็นชื่อตำแหน่งของสมเด็จพระสังฆราชในสมัยโบราณ
 
       พระกริ่งยอดแก้วสร้างด้วยกัน ๒ ชนิด คือ
-เนื้อทองคำ สร้างจำนวน ๙๒ องค์
-เนื้อนวะโลหะ สร้างจำนวน ๔,๙๙๒ องค์

 
 

 

 

  พระกริ่งยอดแก้ว ญสส. ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานอนุญาตให้อัญเชิญพระนามย่อ ญสส. ประดิษฐานบนพระกริ่ง และ ประทานเส้นพระเกศา ผงอันเป็นศิริมงคล ชนวน โลหะที่ได้จากการสร้างพระบูชา ภปร. ชนวนพระกริ่งคชวัตร เพื่อบรรจุในองค์พระกริ่ง

  ภายในพระกริ่งบรรจุผงธาตุโลหะศักดิ์สิทธิ์โบราณ ซึ่งได้จากองค์พระธาตุพนมม จ.นครพนมม ซึ่งมีผู้นำมาถวาย และ ยังมีชนวนแผ่นจารทอง นาก เงิน จาก เกจิอาจารย์ ทั่วประเทศ อีก ๑๐๘ รูป ซึ่งรวบรวมไว้เมื่อครั้งงานฉลองครบรอบ ๙๐ พรรษา ที่ใต้ฐานของพระกริ่งปิดด้วยแผ่นจารอักขระขอม ซึ่งเป็นยันต์ พระรัตนตรัย ซึ่งทางวัดบวรนิเวศ นิยมจารลงในแผ่นจารต่างๆ เพราะมีความเชื่อว่า ศักดิ์สิทธิ์ สามารถปกป้อง คุ้มครองบุคคลให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง อีกทั้งยังบังเกิด โชคลาภ แก่ผู้ที่เคารพศรัทธาในพระรัตนตรัย พุทธลักษณะของพระกริ่งยอดแก้ว นั้น เป็นศิลปะรัตนโกสินทร์ประยุกต์ ประทับด้วยสังวาลนพรัตน์ กล่าวได้ว่า เป็นพุทธลักษณะที่งดงามยิ่ง

  สำหรับพระกริ่งมีความหมายเป็นมงคล หลายประการ เช่น หมายถึงพระรัตนตรัย และ อีกความหมายหนึ่ง คำว่าสมเด็จพระยอดแก้ว เป็นชื่อตำแหน่งของสมเด็จพระสังฆราช ในสมัยโบราณ

  วาระในการจัดสร้าง เป็นที่ระลึก ทรงเจริญพระชนมายุ ๙๒ พรรษา ในด้านการปลุกเสก วาระแรก พิธีมหาพุทธาภิเษก ณ วัดป่าปทุมสุวรรณวนาราม จ.นครพนม เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค.๒๕๔๘ โดยพระสายปฎิบัติตลอด ๑ คืน จากนั้น ได้นำถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงแผ่เมตตา เป็นการส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๔๘

  จัดสร้าง เนื้อทองคำ เนื้อนวโลหะ ตอกโค๊ต ลำดับหมายเลข นับเป็นพระกริ่ง อีกรุ่น ที่ควรค่าแก่การมีไว้บูชา อีกทั้ง ปัจจุบัน ได้รับการบรรจุอยู่ในรายการประกวดพระเครื่องพระบูชาไทย โดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย .....