logo
ร้านอุดมมงคล พระเครื่อง

พระกริ่งพุทธอุดมสมบูรณ์ ครบ 7 รอบ 84 ปี สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศ ปี 2563 ราคาจอง

โทรสอบถาม
SOLD OUT
พระกริ่งพุทธอุดมสมบูรณ์ ครบ 7 รอบ 84 ปี สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศ ที่ระลึกทอดผ้าป่าการศึกษาพระปริยัติธรรม เนื้อนวะ หล่อดินไทยโบราณ ปี 2563 พร้อมกล่อง โบว์ชัวร์ครบถ้วน
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระเครื่องสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ )
  • รหัสสินค้า : 006079

รายละเอียดสินค้า พระกริ่งพุทธอุดมสมบูรณ์ ครบ 7 รอบ 84 ปี สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศ ปี 2563 ราคาจอง

    ราคาจองจากวัดครับ


****พระกริ่งปุ้มปุ้ย สวยงาม กล่อง โบว์ชัวร์ ครบถ้วน*****

     ***พระกริ่งพุทธอุดมสมบูรณ์ (ปุ้มปุ้ย) เนื้อนวะ หล่อดินไทยโบราณ ใต้ฐานโค๊ตเลข ๗  (หมายถึงครบ 7 รอบ 84 ปี) วัดบวรนิเวศ พระเกจิคณาจารย์ และวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศ ร่วมพิธีพุทธาภิเษก ครับ มาพร้อมกล่องเดิม ๆ งามหายากสุดๆ ครับ
      ****วัดบวรนิเวศ จัดสร้างในวาระ ครบ 7 รอบ 84 ปี  สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตฺโต ) พ.ศ. 2563 เพื่อมอบให้เป็นที่ระลึกแก่ผู้ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ของคณะสงฆ์
      ***จัดสร้าง 1,000 องค์ รุ่นนี้ จัดเป็นรุ่นที่น่าสะสมอีกรุ่นหนึ่งครับ พระดี เจตนาในการจัดสร้างดี พิธีสุดยอดครับ
      ******(ราคาจองจากวัดคือ 3,000 บาท)

 
 
 
ประวัติ
   สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร รูปปัจจุบัน ครั้งเมื่อดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชสุมนต์มุนี ได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ เมืองซัวเถา สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับพระพุทธรูปงาแกสลักมาองค์หนึ่ง ขนาดหน้าตักประมาณ 2 นิ้ว ซึ่งมีพุทธลักษณะพิเศษที่ไม่ค่อยเหมือนพระพุทธรูปศิลปะจีนทั่วไป
       ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. 2534 ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ได้สร้างพระพุทธรูปศิลปะจีนจำลอง ขนาดเท่าองค์จริง จำนวน 200 องค์ มีศิษยานุศิษย์มีโอกาสได้เห็น ต่างชอบใจกันมาขอเช่าบูชา และพากันเรียกตามลักษณะขององค์ว่า ซึ่งอ้วนท้วนสมบูรณ์ ว่า "พระปุ้มปุ้ย"  
       เจ้าประคุณสมเด็จฯ จึงได้ถวายพระนามว่า พระพุทธอุดมสมบูรณ์ สมตามลักษณะและมงคลนาม..... 

คาถาบูชาพระพุทธอุดมสมบูรณ์

สัทธาธนัง สีลธนัง หิริโอตตัปปัง ธนัง
สุตะธะนัญจะ จาโค จะ ปัญญา เว สัตตะมัง ธะนัง
ยัสสะ เอตา ธะนา อัตถิ อิตถิยา ปุริสัสสะ วา
อะทะลิทโทติ ตัง อาหุ อะโมฆัง ตัสสะ ชีวิตังฯ   ( ๓ จบ)
 


***ในหนังสือ “ประวัติพระกริ่งพระพุทธอุดมสมบูรณ์” ตอนท้ายหนังสือ ได้ตีพิมพ์ คาถาบูชาพระพุทธอุดมสมบูรณ์ เอาไว้ ซึ่งคาถาดังกล่าวคือ ธรรมะว่าด้วย อริยทรัพย์ ๗ หรือ ทรัพย์อันประเสริฐ ๗ ประการ อันได้แก่

ศรัทธา (เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ เชื่อในกฎแห่งกรรม เชื่อในธรรมะของพระพุทธเจ้า),

ศีล (รักษากายวาจาให้ดี),

หิริ (ละอายต่อบาป),

โอตตัปปะ (เกรงกลัวต่อบาป),

สุตะ (การฟังธรรม รวมถึงการอ่าน),

จาคะ (บริจาคเพื่อลดตระหนี่)

และปัญญา (รู้จักเหตุและผลตามความเป็นจริง)