logo
ร้านอุดมมงคล พระเครื่อง

กริ่งพระพุทธชินสีห์ ภปร. ทันโต เสฏโฐ เนื้อเงิน บรรจุพระทันตะในหลวง ร.9

โทรสอบถาม
SOLD OUT
กริ่งพระพุทธชินสีห์ ภปร. ทันโต เสฏโฐ เนื้อเงิน บรรจุพระทันตะในหลวง ร.9 พร้อมเลี่ยมทอง ปี 2533 หายากสุดๆ .. ราคาเบาๆ ครับ....
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : พระชินสีห์ ภปร. ทนฺโต เสฏฺโฐ (ผสมพระทนต์ในหลวง)
  • รหัสสินค้า : 005951

รายละเอียดสินค้า กริ่งพระพุทธชินสีห์ ภปร. ทันโต เสฏโฐ เนื้อเงิน บรรจุพระทันตะในหลวง ร.9

      กริ่งพระพุทธชินสีห์ ภปร. ทันโต เสฏโฐ เนื้อเงิน บรรจุพระทันตะในหลวง ร.9  ปี 2533 หายากสุดๆ .. ราคาเบาๆ ครับ

       สุดยอดแห่งของดีสุดในรัชกาลที่ 9  พระเครื่องที่ผสมผงจิตรลดา และเป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียวในประวัติศาสตร์ ที่ผสมมวลสารเป็นพระทนต์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ รุ่นนี้ หายากสุด ๆ เพราะต่างเก็บบูชากันไว้หมด นาน ๆ ทีกว่าจะมีมาในตลาดพระเครื่อง

 

 
 

     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  สำหรับหลาย ๆ ท่านที่ถามไถ่มา ต้องรีบเก็บกันนะครับ.....

 

  กริ่งพระพุทธชินสีห์ ภปร. ทันโต เสฏโฐ จัดสร้างในวาระครบรอบ 50ปี คณะทันตแพนทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์ ปี2533 ได้จัดสร้างพร้อมกับพระบูชา และ พระผงพุทธชินสีห์ ทันโต เสฏโฐ เพื่อเป็นการรวมความศรัทธาของทันตแพทย์และประชาชนชาวไทย ผู้ยึดมั่นในพุทธศาสนาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางคณะทันตแพทย์จึงได้ขอพระราชทานผงจิตรลดา และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระทนต์(ฟัน)ของพระองค์ ตลอดจนวัสดุต่างๆที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพระทนต์มาเป็นองค์ประกอบหลักขององค์พระ อีกทั้งไดรับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธย ย่อ ภปร. มาประดิษฐานในองค์พระที่จัดสร้างอีกด้วย

  พิธีทำสารละลาย เพื่อที่จะกระจายทุกอณูของชิ้นส่วนของพระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ถ่ายทอดไปยังพระที่จัดสร้างทุกองค์อย่างทั่วถึงโดยมีสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็นประธานในพิธีเมื่อ 14 พ.ย. 2532 ที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศ สารละลายพระทนต์ ได้ถูกนำมาผสมกับผงพุทธคุณทั้งหมด ดังนั้นจึงแน่ใจไดว่าพระที่จัดสร้างทุกองค์จะต้องมีอณูของชิ้นส่วนพระทนต์อยู่ เพื่อคงความศักดิ์สิทธิ์และศรัทธา
  พิธีมหาพุทธาภิเษก โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานในการประกอบพิธี ในวันเสาร์ ที่ 14 เมษายน 2533 เวลา 14.19 น. เป็นฤกษ์จุดเทียนชัย จัดพิธีมหาพุทธาภิเษกในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินสีห์ เสมือนเป็นองค์ประธานในการนั่งปรก มีพระเถระคณาจารย์ทั่วประเทศ 54รูป มาร่วมปลุกเสกเช่น สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี พระพรหมคุณาภรณ์ พระธรรมวโรดม พระอุดมญาณโมลี พระสุธรรมาธิบดี พระพรหมมุนี พระเทพวราจารย์ พระมงคลรัตนมุนี พระมหานายก สำหรับพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง เช่น หลวงพ่อจรัล วัดอัมพวัน หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม หลวงปู่เหรียญ วัดอรัญบรรพต หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก หลวงพ่อเต้า วัดเกาะวังไทร เป็นต้น
  พิธีเททองพระกริ่งและพระบูชา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในการเททองหล่อพระกริ่งและพระบูชา เมื่อ 31 ต.ค. 2533  พิธีมหาพุทธาภิเษก โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานในการประกอบพิธี ในวันเสาร์ ที่ 14 เมษายน 2533 เวลา 14.19 น. เป็นฤกษ์จุดเทียนชัย จัดพิธีมหาพุทธาภิเษกในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินสีห์ เสมือนเป็นองค์ประธานในการนั่งปรก มีพระเถระคณาจารย์ทั่วประเทศ 54รูป มาร่วมปลุกเสกเช่น สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี พระพรหมคุณาภรณ์ พระธรรมวโรดม พระอุดมญาณโมลี พระสุธรรมาธิบดี พระพรหมมุนี พระเทพวราจารย์ พระมงคลรัตนมุนี พระมหานายก สำหรับพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง เช่น หลวงพ่อจรัล วัดอัมพวัน หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม หลวงปู่เหรียญ วัดอรัญบรรพต หลวงพ่อยิด วัดหนองจอก หลวงพ่อเต้า วัดเกาะวังไทร เป็นต้น