logo
ร้านอุดมมงคล พระเครื่อง

พระรูปหล่อพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ขนาดหน้าตัก 2 ซ.ม. สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๗ (เช่าบูชาไปแล้ว)

(เช่าบูชาไปแล้ว)
SOLD OUT
พระรูปหล่อพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว. ชื่น นพวงภ์) พระอุปัชฌาย์ในหลวง ขนาดหน้าตัก 2 ซ.ม. สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๗ ในหลวงทรงเสด็จในพิธี. ใ
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
  • รหัสสินค้า : 006164

รายละเอียดสินค้า พระรูปหล่อพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ขนาดหน้าตัก 2 ซ.ม. สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๗ (เช่าบูชาไปแล้ว)

 

  ****พระรูปหล่อพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว. ชื่น นพวงภ์) วัดบวรนิเวศ ปี 2507 ในหลวง ร 9 เสด็จในพิธีฯ  ขนาดหน้าตัก 2 ซ.ม. หายากครับ
****สมเด็จพระสังฆราชเจ้า (ม.ร.ว. ชื่น นพวงศ์) พระองค์ทรงเป็นพระราชอุปัธยาจารย์ (พระอุปัชฌาย์) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อคร้งทรงออกผนวช และเสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อปี 2499 เว็บอุดมมงคล แนะนำครับ

  ****พระรูปหล่อพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่ระลึกในพิธีเสด็จพระราชดำเนินทรงหล่อพระรูปหล่อขนาดเท่าพระองค์จริงเพื่อประดิษฐานในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยทางวัดใด้พระราชทานจัดสร้างในคราวเดียวกันคือ ขนาดหน้าตัก ๖ นิ้ว ๓ นิ้ว ๒ ซ.ม. โดยใต้ฐานได้ขอพระราชทานบรรจุเส้นพระเกศาของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเอาไว้ด้วย และเหรียญพระรูปเหมือน

 

  
 
 
 
 

 

 

 

 


 


 

 

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ มีพระนามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์ชื่น นภวงศ์ เป็นโอรสในหม่อมเจ้าถนอม นพวงศ์ และหม่อมเอม นพวงศ์ ณ อยุธยา ประสูติเมื่อวันศุกร์ แรม  ๗ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีวอก จัตวาศก จ.ศ. ๑๒๓๔ ตรงกับวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๕ ณ ตำหนักพระชนก ซึ่งอยู่ในวังพระเจ้าบรมวงศ์เธอ (ชั้น ๔) กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส (คือบริเวณตลาดนานา บางลำภู เขตพระนคร ในปัจจุบัน)

เมื่อทรงพระเยาว์ ทรงศึกษาอักษรสมัยที่วังพระชนก โดยมีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ (ชั้น ๔) พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู เมื่อมีพระชนมายุพอจะเป็นมหาดเล็กได้ ก็ได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิส สยามมกุฏราชกุมาร ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เป็น "คะเด็ด" ทหารม้า ในกรมมหาดเล็กราชวัลลภ มีหน้าที่ตามเสด็จรักษาพระองค์ทำนององครักษ์เวลาอยู่ประจำการตามหน้าที่ในพระบรมมหาราชวังชั้นใน ได้พำนักอยู่ ณ ตำหนัก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ (ชั้น ๔) พระองค์เจ้าศรีนาคสวาดิ ซึ่งเป็นผู้อุปการะและอบรมสั่งสอน และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ (ชั้น ๔) พระองค์เจ้าโสมาวดีศรีรัตนราชธิดา กรมหลวงสมรรัตนสิริเชษฐ ซึ่งเป็นพระเชษฐภคินีร่วมเจ้าจอมมารดาเดียวกัน (เจ้าจอมมารดาเที่ยง) จึงทรงได้รับการศึกษาอบรมในราชสำนักฝ่ายในมาแต่ทรงพระเยาว์