logo
ร้านอุดมมงคล พระเครื่อง

1 ใน 283 องค์ ....พระกริ่งปวเรศ รุ่น 3 วัดบวรนิเวศ จัดสร้าง วาระครบรอบ 200 ปี (เช่าบูชาไปแล้ว)

(เช่าบูชาไปแล้วแล้ว)
SOLD OUT
ที่สุดของที่สุดแห่งกริ่งปวเรศ แห่งวัดบวรฯ ต้องรุ่นนี้เท่านั้น... พระกริ่งปวเรศ รุ่น 3 วัดบวรนิเวศ จัดสร้าง วาระครบรอบ 200 ปี วันประสูติ กรมพระยาปวเร
เหลือ 99 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : เนื้อทองคำ
  • รหัสสินค้า : 006063

รายละเอียดสินค้า 1 ใน 283 องค์ ....พระกริ่งปวเรศ รุ่น 3 วัดบวรนิเวศ จัดสร้าง วาระครบรอบ 200 ปี (เช่าบูชาไปแล้ว)

        1 ใน 283 องค์ ....พระกริ่งปวเรศ รุ่น 3 วัดบวรนิเวศ จัดสร้าง วาระครบรอบ 200 ปี วันประสูติฯ หล่อโบราณ งามและหายากสุด ๆ ครับ

           พระกริ่งปวเรศ รุ่น 3 วัดบวรนิเวศ จัดสร้าง วาระครบรอบ 200 ปี วันประสูติ กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ 
    
           พระกริ่งในตำนาน พระกริ่งปวเรศ  รุ่น ครบ 200 ปี กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์  จัดสร้างโดยวัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2552 ความสูง 3.9 ซ.ม. จำนวนสร้าง 283 องค์ รุ่นนี้ นับเป็นรุ่นที่ 3 ที่สร้างโดยวัดบวรนิเวศวิหาร (วัดอื่นสร้างไม่นับ)
       รุ่นนี้ เป็นรุ่นที่ถือว่าออกแบบได้สมบูรณ์มากที่สุด เพราะได้นำองค์ต้นแบบที่พิพิธภัณฑ์ของวัดบวรนิเวศวิหาร มาถอดแบบ สร้างในโอกาสที่ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ครบ 200 ปี วันประสูติ

     โดยที่ฐานด้านข้างขององค์พระกริ่งมีตัวอักษรคำว่าบวร มาจากคำว่า ปวร หรือ ปวเรศ นั่นเอง เป็นภาษาขอม และได้เข้าพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552  
     รุ่นนี้มีสิ่งมงคลสักการะอีก 2 รายการ คือ พระพระกริ่งปวเรศ ครอบน้ำพระพุทธมนต์พระกริ่งปวเรศ เหรียญพระรูปเหมือนกรมพระยาปวเรศ
       สำหรับพระกริ่งปวเรศ  รุ่นนี้ ราคาจองจากวัด 9,500 บาท บาท ปัจจุบันเป็นที่นิยมสะสมกัน จนไม่มีปรากฎให้เห็นกันเลย ในตลาดพระเครื่อง เพราะผู้นิยมสะสมพระเครื่องรายใหญ่เก็บกัน