logo
ร้านอุดมมงคล พระเครื่อง

พระกริ่งปวเรศน้อย พิมพ์ใหญ่+พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ No.๓ พร้อมกล่อง (เช่าบูชาไปแล้ว)

(เช่าบูชาไปแล้ว)
SOLD OUT
พระกริ่งปวเรศน้อย พิมพ์ใหญ่+พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ No.๓ พร้อมกล่อง งาม ๆ สุดๆ ทองคำ 29 กรัม สร้าง 119 องค์
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : เนื้อทองคำ
  • รหัสสินค้า : 006033

รายละเอียดสินค้า พระกริ่งปวเรศน้อย พิมพ์ใหญ่+พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ No.๓ พร้อมกล่อง (เช่าบูชาไปแล้ว)

   พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ ปวเรศน้อย พิมพ์ใหญ่+พิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ No.๓ ทั้ง ๒ องค์ หมายเลขเดียวกัน พร้อมกล่อง งาม ๆ สุดๆ หายากสุดๆ ทองคำ 29 กรัม สร้าง 119 องค์

    รุ่นนี้นั้นใต้ฐานบรรจุเส้นพระเกศาสมเด็จพระสังฆราช และพระจีวรสมเด็จพระญาณสัง สมเด็จพระสังฆราช เห็นได้ชัดเจนครับ

     พิธีพุทธาภิเษก วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556 ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีหม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

    เจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัต ประธานจุดเทียนชัยพุทธาภิเษก และพระเทพสารเวที ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ดับเทียนชัย

 
 

       พระกริ่งญาณ ปวเรศ (ปวเรศน้อย) สร้างตามแบบพิมพ์พระกริ่งองค์ปฐมวัดบวรนิเวศวิหาร มีสองขนาด คือองค์ใหญ่และองค์เล็ก ใต้ฐานบรรจุพระเกศาและจีวร สมเด็จพระสังฆราช เพื่อเป็นสิ่งมงคลสักการะในสมัยดำเนินการก่อสร้างอุโบสถดินและพัฒนาพื้นที่ วัดสิงห์ทอง ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้บริจาคทุนทรัพย์ร่วมเสด็จพระกุศลกับเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช องค์พระสังฆราชูปถัมภ์โครงการ

 

  

  พระกริ่งญาณปวเรศ (ปวเรศน้อย) ฉลองมงคลศตวรรษ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ วัดบวรนิเวศ
 
  พิธีพุทธาภิเษก วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556 ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีหม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
 
  เจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัต ประธานจุดเทียนชัยพุทธาภิเษก และพระเทพสารเวที ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ดับเทียนชัย
 
  พระเกจิอาจารย์ 4 ภาค นั่งปรกอธิษฐานจิต
 
1.พระครูประโชติธรรมวิจิตร หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว อยุธยา
 
2.หลวงปู่คำบุ วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี
 
3.พระมงคลสุทธิกุล หลวงปู่ฟู วัดบางสมัคร จ.ฉะเชิงเทรา
 
4.พระมงคลสุธี หลวงปู่แขก วัดสุนทรประดิษฐ์ จ.พิษณุโลก
 
5.พระครูสุทธิวราภรณ์ หลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์ จ.ลพบุรี
 
6.พระครูพิสิฐธรรมคุณ พ่อท่านเอียด วัดโคกแย้ม จ.พัทลุง
 
7.พระครูพิพิธวรกิจ พ่อท่านคล้าย วัดภูเขาทอง จ.พัทลุง
 
8.พระอธิการเดชา วัดสิงห์ทอง จ.ยโสธร
 
9.พระอาจารย์อัม วัดวิสุทธิธรรม จ.ร้อยเอ็ด
 
  พระเทพสารเวที ประธานดับเทียนชัยพุทธาภิเษก
 
  พระกริ่งญาณปวเรศ (ปวเรศน้อย) สร้างตามแบบพิมพ์พระกริ่งองค์ปฐมวัดบวรนิเวศวิหาร มีสองขนาด คือองค์ใหญ่และองค์เล็ก ใต้ฐานบรรจุพระเกศาและจีวร สมเด็จพระสังฆราช เพื่อเป็นสิ่งมงคลสักการะในสมัยดำเนินการก่อสร้างอุโบสถดินและพัฒนาพื้นที่วัดสิงห์ทอง ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้บริจาคทุนทรัพย์ร่วมเสด็จพระกุศลกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช องค์พระสังฆราชูปถัมภ์โครงการ