logo
ร้านอุดมมงคล พระเครื่อง

พระสมเด็จนางพญา เนื้อทองคำ รุ่น ๕ รอบ พระราชินี พิมพ์กลาง (เช่าบูชาไปแล้ว)

(เช่าบูชาไปแล้ว)
SOLD OUT
พระสมเด็จนางพญา สก. 5 รอบ พระราชินี ปี 2535 พิธีมหาพุทธาภิเศก 15 วัด 15 วาระ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒโน) ทรงอธิฏฐานจิต
เหลือ 99 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : เนื้อทองคำ
  • รหัสสินค้า : 006025

รายละเอียดสินค้า พระสมเด็จนางพญา เนื้อทองคำ รุ่น ๕ รอบ พระราชินี พิมพ์กลาง (เช่าบูชาไปแล้ว)

    โปร...ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564


    พระสมเด็จนางพญา เนื้อทองคำ รุ่น ๕ รอบ พระราชินี พิมพ์กลาง  พ.ศ. ๒๕๓๕  เนื้อทองคำ 7.8 กรัม กล่องเดิมๆ ครับ
  พระสมเด็จนางพญา สก. 5 รอบ พระราชินี ในหลวงรัชกาลที่ 9 ปี 2535 เนื้อทองคำ 7.8 กรัม มีกล่องเดิมๆ  (พิมพ์กลาง)พิธีมหาพุทธาภิเศก 15 วัด 15 วาระ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒโน) ทรงอธิฏฐานจิต พร้อมกับพระเกจิคณาจารย์ และวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศ  งามและหายากสุดๆ
        ในหลวง รัชกาลที่9 และพระราชินี ในรัชกาลที่ 9 ทรงเททอง เมื่อ 3 เมษายน พศ 2535 เวลา 15.59 น. ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร

    รุ่นนี้ จัดสร้างวาระครบ ๕ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลววง ปี พ.ศ. 2535

 

 

 
 
 
 


ประวัติการจัดสร้าง

:สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดสร้างขึ้น เนื่องในมหามงคลวโรกาส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมพรรษา 5 รอบ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2535

สำหรับโลหะที่นำมาจัดสร้างได้มาจากการลงแผ่นยันต์ ทอง นาก เงิน ทองแดง อย่างละ 108 แผ่น รวมทั้ง นะปถะมัง ดวงประสูติและดวงตรัสรู้ และนำแผ่นยันต์ที่ ถวายแก่พระคณาจารย์รวม 73 จังหวัดๆละ 9 วัด รวม 5,913 แผ่น นอกจากนี้ยังมีชนวนทองคำและชนวนนวโลหะของพระสมเด็จย่า90 พรรษาเมื่อปี 2533 มาร่วมด้วย หลังจากพิธีพุทธาภิเษกแล้วคณะกรรมการได้นำขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงพระสุหร่าย และอธิษฐานจิตแล้ว จะนำไปหล่อหลอมต่อไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จฯทรงเททอง ณ บริเวณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2535 เวลาฤกษ์ 15.59น.ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทองคำและเงินอย่างละ 6 แผ่นร่วมในการสร้างพระดังนี้ฯลฯ

."เพื่อให้การจัดสร้างวัตถุมงคลในครั้งนี้ได้มีความสมบูรณ์พร้อมตามวัตถุ ประสงค์ คณะกรรมการดำเนินโครงการ จึงได้กำหนดวิธีการประกอบพิธีอย่างถูกต้องตามประเพณีโบราณ ซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา เพื่อให้ได้วัตถุมงคลที่เข้มขลังเอกอุไปด้วยพลังแห่งพุทธคุณ พร้อมทั้งงดงามสมบูรณ์ตามยุคสมัย โดยได้กำหนดให้มีพิธีพุทธาภิเษกมวลสารชนวนโลหะที่ใช้ในการสร้างวัตถุมงคล พิธีเททองและพิธีมหาพุทธาภิเษกรวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง"

...พิธีพุทธาภิเษกมวลสารพระเนื้อผง การลงทองและจารแผ่นพระยันต์ ประกอบพิธีพุทธาภิเษก 7 เสาร์ 7 อังคาร ณ พระอุโบสถวัดสำคัญ 15 วัด รวม 16 ครั้ง
เริ่มต้นครั้งที่ 1 ณ พระอุโบสถวัดชนะสงคราม
ครั้งที่ 2 วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
ครั้งที่ 3 วัดใหญ่ชัยมงคล
ครั้งที่ 4 วัดโสธรวรารามวรวิหาร
ครั้งที่ 5 วัดมังกรกมลาวาส
ครั้งที่ 6 วัดบวรนิเวศวิหาร
ครั้งที่ 7 วัดสุทัศนเทพวราราม
ครั้งที่ 8 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ครั้งที่ 9 วัดระฆังโฆสิตาราม
ครั้งที่ 10 วัดห้วยมงคล
ครั้งที่ 11 เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
ครั้งที่ 12 วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
ครั้งที่ 13 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ครั้งที่ 14 วัดนางพญา
และครั้งที่ 15 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

และครั้งที่ 15 นี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรัชมงคลประชานาถ และพระกริ่งจักรี และพระราชทานทองคำส่วนพระองค์ร่วมในพิธีด้วย