logo
ร้านอุดมมงคล พระเครื่อง

พระกริ่งพุทธอุดมสมบูรณ์ ครบ 7 รอบ 84 ปี สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศ ที่ระลึกทอดผ้าป่า ฯ ราคาเบาๆ ครั


SOLD OUT
พระกริ่งพุทธอุดมสมบูรณ์ ครบ 7 รอบ 84 ปี สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศ ที่ระลึกทอดผ้าป่าการศึกษาพระปริยัติธรรม เนื้อนวะ หล่อโบราณ ปี 2563 พร้อมกล่อง
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระเครื่องสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ )
  • รหัสสินค้า : 005989

รายละเอียดสินค้า พระกริ่งพุทธอุดมสมบูรณ์ ครบ 7 รอบ 84 ปี สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศ ที่ระลึกทอดผ้าป่า ฯ ราคาเบาๆ ครั

    ราคาเบา ๆ ครับ

   พระกริ่งพุทธอุดมสมบูรณ์ ครบ 7 รอบ 84 ปี สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศ ที่ระลึกทอดผ้าป่าการศึกษาพระปริยัติธรรม เนื้อนวะ หล่อโบราณ ปี 2563 พร้อมกล่อง  บูชา  

 
 
 
ประวัติ
   สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร รูปปัจจุบัน ครั้งเมื่อดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชสุมนต์มุนี ได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ เมืองซัวเถา สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับพระพุทธรูปงาแกสลักมาองค์หนึ่ง ขนาดหน้าตักประมาณ 2 นิ้ว ซึ่งมีพุทธลักษณะพิเศษที่ไม่ค่อยเหมือนพระพุทธรูปศิลปะจีนทั่วไป
       ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. 2534 ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ได้สร้างพระพุทธรูปศิลปะจีนจำลอง ขนาดเท่าองค์จริง จำนวน 200 องค์ มีศิษยานุศิษย์มีโอกาสได้เห็น ต่างชอบใจกันมาขอเช่าบูชา และพากันเรียกตามลักษณะขององค์ว่า ซึ่งอ้วนท้วนสมบูรณ์ ว่า "พระปุ้มปุ้ย"  
       เจ้าประคุณสมเด็จฯ จึงได้ถวายพระนามว่า พระพุทธอุดมสมบูรณ์ สมตามลักษณะและมงคลนาม..... 

คาถาบูชาพระพุทธอุดมสมบูรณ์

สัทธาธนัง สีลธนัง หิริโอตตัปปัง ธนัง
สุตะธะนัญจะ จาโค จะ ปัญญา เว สัตตะมัง ธะนัง
ยัสสะ เอตา ธะนา อัตถิ อิตถิยา ปุริสัสสะ วา
อะทะลิทโทติ ตัง อาหุ อะโมฆัง ตัสสะ ชีวิตังฯ   ( ๓ จบ)