logo
ร้านอุดมมงคล พระเครื่อง

พระบูชานาคปรก ขนาดหน้าตัก 7 นิ้ว (รวมฐาน) เนื้อโลหะ ปิดทอง วัดบวรนิ (เช่าบูชาไปแล้ว)

(เช่าบูชาไปแล้ว)
SOLD OUT
พระบูชานาคปรก ขนาดหน้าตัก 7 นิ้ว (รวมฐาน) เนื้อโลหะ ปิดทอง วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2539
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : พระบูชา
  • รหัสสินค้า : 005953

รายละเอียดสินค้า พระบูชานาคปรก ขนาดหน้าตัก 7 นิ้ว (รวมฐาน) เนื้อโลหะ ปิดทอง วัดบวรนิ (เช่าบูชาไปแล้ว)


	
 
 
      พระบูชานาคปรก ขนาด 7 นิ้ว (รวมฐาน) เนื้อโลหะ ปิดทอง วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2539 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมสังฆปริณายก ทรงเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเททอง ณ พระอุโบสถรังสีสุทธาวาส วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2538 เวลา 15.19 น.
      สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมสังฆปริณายก ทรงประทานจารแผ่นทองคำ เงิน นาค แก่นายชัช ชลวร รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะกรรมการจัดหาทุน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสฉลองสิริราชย์สมบัติปีที่ 50 และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมสังฆปริณายก ที่ทรงพระชนมายุครบ 84 พระชันษา โดยคระกรรมการการจัดหาทุนเพื่อทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ดังนี้ 1. จัดสร้างพระประธานประจำอุโบสถ จำนวน 3 องค์ 2. จัดหาทุนเพื่อซื้อที่ดินตั้งเป็นวัดรวมสาธารณูปโภคถวายสำนักสงฆ์วังเขาเทพสถิต จังหวัดเพชรบูรณ์ 3. จัดหาสนับสนุนโครงการของวัดบ่อพลอย จังหวัดตราด ในการก่อสร้างอุโบสถ และทุนอบรมธรรมแก่เด็กก่อนเกณฑ์ภายในวัด ในพระสังฆราชูปถัมภ์ รายการพระที่จัดสร้างพระนาคปรก
1. สมเด็จพระพุทธบูชานาคปรก ขนาด 3 นิ้ว จำนวนสร้าง 1999 องค์ 
2. สมเด็จพระพุทธบูชานาคปรก ขนาด 7 นิ้ว จำนวนสร้าง 1999 องค์
3. พระนาคปรกพิมพ์ใบโพธิ์ ( รุ่นพิเศษ ) เนื้อทองคำ น้ำหนักประมาณ 22.8 กรัม จำนวนสร้าง 590 องค์ 
4. พระนาคปรกพิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อเงิน จำนวนสร้าง 3999 องค์ 5. พระนาคปรกพิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อนวโลหะ จำนวนสร้าง 20000 องค์ 
       พิเศษ . สมเด็จพระพุทธบูชานาคปรก ขนาด 3 นิ้ว เนื้อ 3 กษัตริย์ ( ทองคำ เงิน ทองแดง ) จำนวนสร้าง เพียง 29 องค์ ตอนจองบูชาละ 250000 บาท พิธีมหาพุทธาภิเษก วันที่ 19 พฤษภาคม 239 โดยพระเกจิผู้เกิดวันเสาร์ ณ พระอุโบสถชินสีห์ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร