logo
ร้านอุดมมงคล พระเครื่อง

พระพุทธชินสีห์ หน้าตัก ๙ นิ้ว รุ่น ๑ ศตวรรษ พระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆ(เช่าบูชาไปแล้ว)

(เช่าบูชาไปแล้ว)
SOLD OUT
พระพุทธชินสีห์ บูชา ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว รุ่นสุดท้ายของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช รุ่น ๑ ศตวรรษ (๑๐๐ ปี) ของวัดบวรนิเวศวิหาร อย่างเป็นทางการ ทองเหลือง รมดำ เดิม ๆ งามมากก
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : สิ่งมงคลสักการะ รุ่น ๑ ศตวรรษ พระสังฆราช
  • รหัสสินค้า : 005885

รายละเอียดสินค้า พระพุทธชินสีห์ หน้าตัก ๙ นิ้ว รุ่น ๑ ศตวรรษ พระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆ(เช่าบูชาไปแล้ว)

  พระพุทธชินสีห์ บูชา ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว นับเป็นสิ่งมงคลสักการะรุ่นสุดท้ายของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช รุ่น ๑ ศตวรรษ (๑๐๐ ปี) ที่ออกอย่างเป็นทางการของวัดบวรนิเวศวิหาร  เนื้อ ทองเหลืองรมดำ โค๊ต ญสส. ชัดเจนสุดๆ

  การดำเนินการทุกขั้นตอน อยู่ในกำกับของเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ เพราะฉะนั้น งานจึงออกมาปราณีตและละเอียดงดงามตามพุทธศิลป์เสมือนองค์จริง ซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดบวรนเวศทุกประการ จึงนับว่าเป็นพุทธศิลป์แห่งพระพุทธชินสีห์ที่งดงามที่สุดแห่งยุคเลยก็ว่าได้.. 

 

 

จำนวนจัดสร้าง

จำนวน ๑๙๙ องค์

ผู้จัดสร้าง

จัดสร้างในนามวัดบวรนิเวศวิหาร อย่างเป็นทางการ โดยมี 

๑. สมเด็จพระวันรัต  รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร องค์ปัจจุบัน เป็นประธานจัดสร้าง

๒. คณะกรรมการวัดทุกรูป (พระเถระของวัดบวร จำนวน ๑๕ รูป) เป็นที่ปรึกษา

๓. พระสุทธิสารเมธี เป็นเลขานุการ และพระครูพิศาลวินัยวาท เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

วัตถุประสงค์ของการจัดสร้าง

  ๑. เพื่อเป็นที่ระลึกในการจัดงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

  ๒. เพื่อสมทบทุนเพื่อใช้ในการจัดงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี

การตอกโค๊ต

  การตอกโค๊ต รุ่นนี้ ได้ตอกโค๊ต ญสส. (พระนามย่อของพระองค์) ที่ฐานด้านหน้า และที่ฐานด้านหลังนั้น ทางวัดได้อัญเชิญ ตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี มาประดิษฐาน เพื่อให้ทราบว่ารุ่นนี้ จัดสร้างขึ้นในมหาวโรกาสดังกล่าว โดยสลักอักษรกำกับว่า

"งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร"

   ฉะนั้น ดูจากวัตถุประสงค์ และคณะกรรมการจัดสร้างแล้ว ก็เชื่อได้เลยว่า รุ่นนี้ เป็นรุ่นที่มีเจตนาบริสุทธิ์ และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สำหรับสายตรงวัดบวรนิเวศวิหาร และศิษย์สายสมเด็จพระญาณสังวรฯ แล้ว เว็บอุดมมงคลเราขอแนะนำให้เก็บรุ่นนี้ได้เลย....

 

 

พิธีเททอง ปฐมกฤษ์

  เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๑๙ น. โดยสมเด็จพระวันรัต เป็นประธานและเททอง

  พิธีพุทธาภิเษก

  เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระวันรัต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดเทียนชัย 

  รายนามพระคณาจารย์ที่ร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกและอธิษฐานจิต สิ่งมงคลสักการะรุ่น “ ๑ ศตวรรษ” วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร


๑. พระราชวิสุทธิโสภณ (ท่อน) วัดศรีอภัยวัน จ.เลย
๒. พระราชภาวนาพินิจ (สนธิ์) วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร
๓. พระครูภัทรค...ุณาธาร (ชดี) วัดตาลนิมิต จ.สกลนคร
๔. หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปญฺโญ วัดใหม่บ้านตาล จ.สกลนคร
๕. พระครูสังฆกิจบูรพา (บัว) วัดศรีบูรพาราม จ.ตราด
๖. พระครูอุดมญาณวิมล (ธรรมนูญ) วัดมณีชลขันธ์ จ.ลพบุรี
๗. พระครูสังฆรักษ์ เฉลิม เขมทสฺสี วัดพระญาติการาม จ.พระนครศรีอยุธยา
๘. พระครูวิบูลธรรมกิจ (บัวเกตุ) วัดช่องลม นาเกลือ จ.ชลบุรี
๙. พระครูสุวรรณธรรมานุยุต วัดลำพันบอง จ.สุพรรณบุรี
๑๐.พระครูวิชัยกิจจารักษ์ (อุดม) วัดพิชัยสงคราม จ.พระนครศรีอยุธยา
๑๑.พระอาจารย์สิริ สิริวฑฺฒโน วัดตาล จ.นนทบุรี


 
 

 http://www.udommongkol.com/product-th-1032462-5430840-สิ่งมงคลสักการะ+รุ่น+๑+ศตวรรษ+พระชันษา+๑๐๐+ปี+สมเด็จพระญาณสังวร+สมเด็จพระสังฆราช.html#