logo
ร้านอุดมมงคล พระเครื่อง

เหรียญสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ปี 2525 (เนื้อเงิน) พร้อมกล่องเดิ(เช่าบูชาไปแล้ว)

(เช่าบูชาไปแล้ว)
SOLD OUT
เหรียญสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ปี 2525 (เนื้อเงิน) พร้อมกล่องเดิมๆๆ ปี 2525 ในหลวงฯ รัชกาลที่ 9 เสด็จในพิธีมหาพุทธาภิเษก
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
  • รหัสสินค้า : 005787

รายละเอียดสินค้า เหรียญสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ปี 2525 (เนื้อเงิน) พร้อมกล่องเดิ(เช่าบูชาไปแล้ว)

     เหรียญสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ปี 2525 (เนื้อเงิน)  ด้านหลังประดิษฐานตราสัญลักษณ์ ภปร. ทรงเป็นพระราชอุปัธยาจารย์ (พระอุปัชฌาย์) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อคร้งทรงออกผนวช 

  พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการสร้างอาคารวชิรญาณวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปพร้อมด้วยเหรียญทั้งหมด ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2525 เวลา 17.00 น.

 
 

 

ประวัติความเป็นมาของเหรียญรุ่นประวัติศาสตร์รุ่นนี้

  เหรียญปั๊มรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ซึ่งทรงเป็นพระราชอุปัธยาจารย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งทรงผนวช อีกทั้งในการสร้างเหรียญปั๊มครั้งนี้ พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการสร้างอาคารวชิรญาณวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปพร้อมด้วยเหรียญทั้งหมด ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2525 เวลา 17.00 น.

เหรียญปั๊มรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ที่สร้างขึ้นสืบเนื่องจากวัดบวรนิเวศวิหารและสภากาชาดไทย ได้ดำริที่จะสร้างอาคาร 4 ชั้น ขึ้นในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการพักรักษาของภิกษุ-สามเณรที่อาพาธ
 
       ในการนี้ คณะผู้ดำริได้ตกลงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้นามอาคารที่จะสร้างว่า "วชิรญาณวงศ์" เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งองค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ พระองค์นั้น และวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่นี้เมื่อเมษายน 2525 ซึ่งเป็นช่วงของการฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

        โดยเหรียญปั๊มนี้ด้านหนึ่งมีพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ และอีกด้านหนึ่งได้ขอพระราช ทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. ประดิษฐานไว้ พร้อมกับขอพระราชทานให้การสร้างอาคารดังกล่าวอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งก็ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาทุกประการ จึงได้จารึกอักษรไว้ในเหรียญว่า "รัตนโกสินทร์ 200 ปี พ.ศ.2525 สร้างตึกวชิรญาณวงศ์ ร.พ.จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์" ได้ทำพิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษา ยน พ.ศ.2525 เวลา 18.39-21.19 น. โดยมีพระเกจิอาจารย์นั่งปรกปลุกเสก คือ 

พระราชวุฒาจารย์ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ 

พระชินวงศาจารย์ วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา 

พระอุดมสังวรเถร(อุตตมะ) วัดวังก์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี 

พระโพธิสังวรเถร(ฑูรย์) วัดโพธิ์นิมิตร กทม. 

พระปัญญาพิศาลเถร วัดราชประดิษฐ์ กทม. 

พระครูสุตาธิการี(ทองอยู่) วัดหนองพะอง จ.สมุทรสาคร 

พระครูโสภณกัลยาณวัตร(เส่ง) วัดกัลยาณมิตร กทม. 

พระครูมงคลญาณสุนทร(ผ่อง) วัดจักรวรรดิฯ กทม. 

พระอาจารย์สมชาย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี 

พระครูปลัดสัมพิพัฒนญาณาจารย์(ไพบูลย์) วัดรัตนวนาราม จ.พะเยา 

ครูบาชัยวงศาพัฒนา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน 

พระครูสันติวรญาณ(สิม) วัดถ้ำผาป่อง จ.เชียงใหม่ 

พระสุพรรณ ปิยธโร วัดเวฬุวนารามฉะเลียงลับ จ.เพชรบูรณ์ 

ครูบาธรรมชัย วัดทุ่งหลวง จ.เชียงใหม่ 

พระอาจารย์สุวัฒน์ วัดถ้ำศรีแก้ว จ.สกลนคร

               สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ มีพระนามเดิมว่า ม.ร.ว. ชื่น นภวงศ์ ทรงเป็นโอรส หม่อมเจ้าถนอมกับหม่อมเอม นพวงศ์ ประสูติเมื่อ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2415 ทรงบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อพ.ศ.2428 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และทรงสอบไล่ได้เปรียญธรรม 5 ประโยค พ.ศ.2433 ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ พ.ศ.2435 และทรงสอบไล่ได้เพิ่มอีก 2 ประโยค เป็น 7 ประโยค

      ทรงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ตามลำดับตั้งแต่ที่ พระสุคุณคณาภรณ์, พระญาณวราภรณ์, สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ และได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อปี พ.ศ.2488 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ และฐานันดรศักดิ์เป็น สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เมื่อพ.ศ.2499 สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2501

อ่านพระประวัติของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ได้ที่ http://www.watbowon.com/Monk/ja/04sj/

 

 

 

 

 

  •  

     

 

 
 

พระโกศพระศพสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

 

  •  

 

 
 
 

 

    

 

 

อ่านพระประวัติของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ได้ที่ http://www.watbowon.com/Monk/ja/04sj/