logo
ร้านอุดมมงคล พระเครื่อง

พระกริ่งนิรันตราย เนื้อโลหะขัดเงาพ่นทราย รุ่น150 ปี วัดราชประดิษฯ พ.ศ.2557 (เช่าบูชาไปแล้ว)

(เช่าบูชาไปแล้วแล้ว)
SOLD OUT
พระกริ่งนิรันตราย เนื้อโลหะขัดเงาพ่นทราย รุ่น150 ปี วัดราชประดิษฯ พ.ศ.2557 พร้อมกล่องเดิมๆ หายาก
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : พระนิรันตราย
  • รหัสสินค้า : 005714

รายละเอียดสินค้า พระกริ่งนิรันตราย เนื้อโลหะขัดเงาพ่นทราย รุ่น150 ปี วัดราชประดิษฯ พ.ศ.2557 (เช่าบูชาไปแล้ว)

      พระกริ่งนิรันตราย  เนื้อโลหะขัดเงาพ่นทราย  รุ่น150 ปี วัดราชประดิษฯ พ.ศ.2557  พร้อมกล่องเดิมๆ หายาก 
 
 

 

 

 
 
 

        ในนโอกาสวาระครบ ๑๕๐ ปีแห่งการสถาปนาวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาขึ้นในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ นี้ ทางวัด จึงมีดำริจัดสร้างพระนิรันตราย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญ ที่มีความเกี่ยวเนื่องในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะวัดประจำรัชกาล เพื่อเป็นปูชนียวัตถุอนุสรณ์มอบเป็นปฏิการคุณแด่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์สมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม และสืบสานพระราชปณิธานในการถวายพระนิรันตรายไปประดิษฐานในพระอารามต่างๆ เท่าจำนวนปีที่ทรงสถาปนาพระอารามในโอกาสดังกล่าว

 

       “พระนิรันตราย” เป็นพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ ทรงถวายพระนามอันมีความหมายว่า “ปราศจากอันตราย” จัดสร้างในโอกาสวาระครบ ๑๕๐ ปี การสถาปนาวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ๒๖ พฤษจิกายน ๒๕๕๗ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาติ ให้จัดสร้างพระบูชา พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ เหรียญ และพระพิมพ์เนื้อผงมหามงคลขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานประกอบพิธีพุทธาภิเษก ในวันที่ ๒๖ พฤษจิกายน ๒๕๕๗ นอกจากนี้สมเด็จพระสังฆราชฯ(อัมพร) วัดราชบพิธฯ หรือ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (สมณศักดิ์ขณะนั้น) ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเททองพระนิรันตรายจำลอง ณ พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐฯ ในวันที่ ๖ พฤษจิกายน ๒๕๕๗ และทรงเข้าร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกใหญ่อีกครั้งในวันที่ ๒๖ พฤษจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อเป็นปูชนียวัตถุอนุสรณ์มอบแด่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม

*** รายนามพระเถราจารย์พิธีพุทธาภิเษกใหญ่ถึง 4 วาระด้วยกัน กล่าวคือ

ในวาระที่ ๑ : พระเถราจารย์นั่งอธิฐานจิตประจำทิศ พิธีเททอง

1.     สมเด็จพระสังฆราชฯ(อัมพร) วัดราชบพิธฯ หรือ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (สมณศักดิ์ขณะนั้น) ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเททองพระนิรันตรายจำลอง

2.     พระธรรมกวี วัดราชาธิวาส กทม.

3.     พระราชญาณดิลก วัดปลดสัตว์ จ.อ่างทอง

4.     พระราชวรญาณ วัดปุปผาราม กทม.

5.     พระญาณวิศิษฎ์ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

6.     พระพุทธิสารเถร วัดพระศรีมหาธาตุ กทม.

7.     พระพินิตสมณการ วัดสหธรรมิการาม (หลวงพ่อผล วัดหนองแขม) จ.เพชรบุรี

8.     พระญาณดิลก วัดมกุฎคีรีวัน จ.นครราชสีมา

9.     พระครูธรรมวรญาณ วัดสามัคคียาราม จ.ปทุมธานี

 

ในวาระที่ ๒ : พระเถราจารย์นั่งอธิฐานจิตประจำทิศ มงคลอุดม พิธีพุทธาภิเษก

1.     สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร ประธานจุดเทียนชัยและนั่งปรกเอก

2.     สมเด็จพระธรรมธีรราชมหามุนี วัดระฆังโฆสิตาราม กทม.

3.     พระราชญาณดิลก วัดปลดสัตว์ จ.อ่างทอง

4.     พระราชภาวนาพินิจ วัดพุทธบูชา กทม.

5.     พระวิมลศีลาจาร วัดบรมนิวาส กทม.

6.     พระมงคลสุทธิคุณ (หลวงพ่อฟู) วัดบางสมัคร จ.ฉะเชิงเทรา

7.     พระครูพิพัฒน์วิทยาคม วัดโนนสว่าง จ.อุดรธานี

8.     พระครูปทุมวรกิจ (หลวงพ่อชำนาญ) วัดบางกุฎีทอง จ.ปทุมธานี

9.     พระมงคลวรกร (หลวงพ่อชาญ) วัดบางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ในวาระที่ ๓ : พระเถราจารย์นั่งอธิฐานจิตประจำทิศ นามอุดม พิธีพุทธาภิเษก

1.     พระเทพมงคลรังษี วัดอรุณราชวราราม กทม.

2.     พระราชวิสุทธิมงคล วัดดอนเมือง กทม.

3.     พระมงคลนนทวุฒ (หลวงปู่เก๋) วัดปากน้ำ นนทบุรี

4.     พระมงคลสิทธิญาณ วัดภคินีนาถ กทม.

5.     พระมงคลญาณมุนี วัดสุรชายาราม จ.ราชบุรี

6.     พระมงคลรัตนมุนี วัดราชบำรุง จ.พระนครศรีอยุธยา

7.     พระมงคลดิลก วัดน้อยนพคุณ กทม.

8.     พระพิศาลมงคลวัฒน์ วัดศรัทธาประชากร จ.สระบุรี 

ในวาระที่ ๔ : พระเถราจารย์นั่งอธิฐานจิตประจำทิศ สมบูรณ์ไพศาล พิธีพุทธาภิเษก

1.     พระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ชะลอ) วัดเพชรวราราม จ.เพชรบูรณ์

2.     พระสิทธิญาณมุนี วัดคูหาสวรรค์ กทม.

3.     พระครูพิพิธพัฒนาทร (หลวงพ่อสมชาย) วัดปริวาสราชสงคราม กทม.

4.     พระครูสมบูรณ์จริยธรรม (หลวงพ่อแม้น) วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา

5.     พระครูพิศาลจริยาภิรม (พระมหาสุรศักดิ์)วัดประดู่ พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม

6.     พระครูวิมลญาณอุดม (พระอาจารย์ติ๋ว) วัดมณีชลขันธ์ จ.ลพบุรี

7.     พระครูมนูญสีลสังวร (หลวงพ่อแถม) วัดช้างแทงกระจาด จ.เพชรบุรี

8.     พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (พระอาจารย์อิฐ) วัดจุฬาณี จ.สมุทรสงคราม
***เรียบเรียงโดย จารย์เจนฟันน้ำนม***

   อ้างอิง : www.facebook.com/Teerawat.Yenphet/posts/1892886587610445:0