logo
ร้านอุดมมงคล พระเครื่อง

พระรูปหล่อพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ขนาดหน้าตัก 1 นิ้ว สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๗ ในหล (เช่าบูชาไปแล้ว)

(เช่าบูชาไปแล้ว)
฿0.00
พระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว. ชื่น นภวงศ์) วัดบวรนิเวศวิหาร ขนาด 2 เซนติเมตร ปี 2507เนื้อโลหะ ใต้ฐานบรรจุเส้นพระเกศา
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
  • รหัสสินค้า : 005545

รายละเอียดสินค้า พระรูปหล่อพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ขนาดหน้าตัก 1 นิ้ว สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๗ ในหล (เช่าบูชาไปแล้ว)

      พระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว. ชื่น นภวงศ์) วัดบวรนิเวศวิหาร  ขนาด 2 เซนติเมตร ปี 2507 เนื้อโลหะ ใต้ฐานบรรจุเส้นพระเกษาของพระองค์.   ที่ฐานด้านหน้า ประดิษฐานพระนามย่อของพระองค์ คือ วญว. (วชิรญาณวงศ์)
     วัดบวรนิเวศ ใด้จัดสร้างเป็นที่ระลึกในวาระที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จทรงเททองหล่อพระรูปเหมือนขนาดเท่าพระองค์จริงเพื่อประดิษฐาน ณ ภายในพรพอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อ วันที่ 7-8 มกราคม 2507
         สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว. ชื่น นภวงศ์) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ พระองค์ที่4 และทรงเป็นพระราชอุปัธยาจารย์ ( พระอุปัฌชาย์) ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ขณะทรงผนวช เมื่อปี 2499

  องค์นี้ งามและหายากสุด ๆ ครับ

 
 

  พระรูปหล่อพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ขนาดหน้าตัก 1 นิ้ว สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่ระลึกในพิธีเสด็จพระราชดำเนินทรงหล่อพระรูปหล่อขนาดเท่าพระองค์จริงเพื่อประดิษฐานในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยทางวัดใด้พระราชทานจัดสร้างในคราวเดียวกันคือ ขนาดหน้าตัก ๖ นิ้ว ๓ นิ้ว ๒ ซ.ม. โดยใต้ฐานได้ขอพระราชทานบรรจุเส้นพระเกศาของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเอาไว้ด้วย และเหรียญพระรูปเหมือน

 


 


 

 

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ มีพระนามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์ชื่น นภวงศ์ เป็นโอรสในหม่อมเจ้าถนอม นพวงศ์ และหม่อมเอม นพวงศ์ ณ อยุธยา ประสูติเมื่อวันศุกร์ แรม  ๗ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีวอก จัตวาศก จ.ศ. ๑๒๓๔ ตรงกับวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๕ ณ ตำหนักพระชนก ซึ่งอยู่ในวังพระเจ้าบรมวงศ์เธอ (ชั้น ๔) กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส (คือบริเวณตลาดนานา บางลำภู เขตพระนคร ในปัจจุบัน)

เมื่อทรงพระเยาว์ ทรงศึกษาอักษรสมัยที่วังพระชนก โดยมีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ (ชั้น ๔) พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู เมื่อมีพระชนมายุพอจะเป็นมหาดเล็กได้ ก็ได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิส สยามมกุฏราชกุมาร ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เป็น "คะเด็ด" ทหารม้า ในกรมมหาดเล็กราชวัลลภ มีหน้าที่ตามเสด็จรักษาพระองค์ทำนององครักษ์เวลาอยู่ประจำการตามหน้าที่ในพระบรมมหาราชวังชั้นใน ได้พำนักอยู่ ณ ตำหนัก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ (ชั้น ๔) พระองค์เจ้าศรีนาคสวาดิ ซึ่งเป็นผู้อุปการะและอบรมสั่งสอน และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ (ชั้น ๔) พระองค์เจ้าโสมาวดีศรีรัตนราชธิดา กรมหลวงสมรรัตนสิริเชษฐ ซึ่งเป็นพระเชษฐภคินีร่วมเจ้าจอมมารดาเดียวกัน (เจ้าจอมมารดาเที่ยง) จึงทรงได้รับการศึกษาอบรมในราชสำนักฝ่ายในมาแต่ทรงพระเยาว์