logo
ร้านอุดมมงคล พระเครื่อง

เหรียญสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร และพระผงไพรีพินาศ รุ่น 100 ปีชุด (เช่าบูชาไปแล้ว)

(เช่าบูชาไปแล้ว)
฿0.00
เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ระลึก ครบ ๑๐๐ พระชันษา ๓ ต.ค. ๒๕๕๖ เนื้อทองแดง พร้อมเลี่ยมสำหรับบูชาขึ้นคอได้เลย....
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : สิ่งมงคลสักการะ รุ่น ๑ ศตวรรษ พระสังฆราช
  • รหัสสินค้า : 005218

รายละเอียดสินค้า เหรียญสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร และพระผงไพรีพินาศ รุ่น 100 ปีชุด (เช่าบูชาไปแล้ว)

   เหรียญสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร และพระผงไพรีพินาศ รุ่น 100 ปีชุดกรรมการ สำหรับถวายพระเถระที่มาร่วมงานในพิธีฯ ๓ ต.ค. ๒๕๕๖ เนื้อทองแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ เซ็น ........

 

 

 


 

   เหรียญรุ่นนี้ เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงสุดในบรรดาเหรียญที่จัดสร้างในช่วงงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปีฯ พ.ศ.๒๕๕๖ เพราะแกะแบบจากพระรูปที่ในหลวงทรงฉาย เป็นพระรุปเต็มองค์ที่สวยงามมากก ด้านหลังเหรียญประดิษฐานตราสัญลักษณ์ ภปร.

 

ผู้จัดสร้าง

จัดสร้างในนามวัดบวรนิเวศวิหาร อย่างเป็นทางการ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นที่ระลึกในการจัดงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

  ๒. เพื่อสมทบทุนเพื่อใช้ในการจัดงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี

  จึงนับว่าเป็นรุ่นที่ออกจากทางวัดโดยตรง เนื่องในมหามงคลสมัยโอกาสดังกล่าว     จึงนับเป็นสิ่งมงคลสักการะที่ควรค่าแก่การสะสมอย่างยิ่ง

  ประธานดำเนินการจัดสร้าง 

  สมเด็จพระวันรัต  รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร องค์ปัจจุบัน โดยมีกรรมการวัดทุกรูป เป็นที่ปรึกษา 

พิธีเททอง ปฐมกฤษ์

  เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๑๙ น. โดยสมเด็จพระวันรัต เป็นประธานและเททอง

  พิธีพุทธาภิเษก

  เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระวันรัต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดเทียนชัย 

  รายนามพระคณาจารย์ที่ร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกและอธิษฐานจิต สิ่งมงคลสักการะรุ่น “ ๑ ศตวรรษ” วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร


๑. พระราชวิสุทธิโสภณ (ท่อน) วัดศรีอภัยวัน จ.เลย
๒. พระราชภาวนาพินิจ (สนธิ์) วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร
๓. พระครูภัทรค...ุณาธาร (ชดี) วัดตาลนิมิต จ.สกลนคร
๔. หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปญฺโญ วัดใหม่บ้านตาล จ.สกลนคร
๕. พระครูสังฆกิจบูรพา (บัว) วัดศรีบูรพาราม จ.ตราด
๖. พระครูอุดมญาณวิมล (ธรรมนูญ) วัดมณีชลขันธ์ จ.ลพบุรี
๗. พระครูสังฆรักษ์ เฉลิม เขมทสฺสี วัดพระญาติการาม จ.พระนครศรีอยุธยา
๘. พระครูวิบูลธรรมกิจ (บัวเกตุ) วัดช่องลม นาเกลือ จ.ชลบุรี
๙. พระครูสุวรรณธรรมานุยุต วัดลำพันบอง จ.สุพรรณบุรี
๑๐.พระครูวิชัยกิจจารักษ์ (อุดม) วัดพิชัยสงคราม จ.พระนครศรีอยุธยา
๑๑.พระอาจารย์สิริ สิริวฑฺฒโน วัดตาล จ.นนทบุรี