logo
ร้านอุดมมงคล พระเครื่อง

พระกริ่ง ๑ ศตวรรษ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระสังฆราช เนื้อนวะ วัดบวรนิเวศ พร้อมกล่อง หายากมากกก..


฿5500.00
พระกริ่ง ๑ ศตวรรษ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระสังฆราช เนื้อนวะ วัดบวรนิเวศ พร้อมกล่อง หายากมากกก.. เป็นกริ่งในตำนานแล้วครับ ตอนนี้ หายากกมากๆ
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : สิ่งมงคลสักการะ รุ่น ๑ ศตวรรษ พระสังฆราช
  • รหัสสินค้า : 005087

รายละเอียดสินค้า พระกริ่ง ๑ ศตวรรษ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระสังฆราช เนื้อนวะ วัดบวรนิเวศ พร้อมกล่อง หายากมากกก..

 


 

  พระกริ่ง ๑ ศตวรรษ เนื้อเงิน นับเป็นพระกริ่งรุ่นสุดท้ายของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช รุ่น ๑ ศตวรรษ (๑๐๐ ปี) ที่ออกอย่างเป็นทางการของวัดบวรนิเวศวิหาร ดูคณะผู้จัดสร้างและวัตถุประสงค์การจัดสร้างก็รู้แล้วครับ ว่ารุ่นนี้น่าสะสมจริงๆ หายากมากครับ

  รีบ ๆ เก็บกันก่อนจะกลายเป็นตำนานแห่งพระสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เพราะเป็นสุดท้ายแล้ว...นะขอรับ

 

จำนวนจัดสร้าง

จำนวน 900 องค์ สร้างจำนวนน้อยมาก

ผู้จัดสร้าง

จัดสร้างในนามวัดบวรนิเวศวิหาร อย่างเป็นทางการ โดยมี 

๑. สมเด็จพระวันรัต  รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร องค์ปัจจุบัน เป็นประธานจัดสร้าง

๒. คณะกรรมการวัดทุกรูป (พระเถระของวัดบวร จำนวน ๑๕ รูป) เป็นที่ปรึกษา

๓. พระสุทธิสารเมธี เป็นเลขานุการ 

วัตถุประสงค์ของการจัดสร้าง

๑. เพื่อเป็นที่ระลึกในการจัดงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

  ๒. เพื่อสมทบทุนเพื่อใช้ในการจัดงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี

การตอกโค๊ต

  การตอกโค๊ต รุ่นนี้ ได้ตอกโค๊ต ญสส. (พระนามย่อของพระองค์) ที่ฐานได้ด้านขวา และใต้ฐานของพระกริ่ง ทางวัดได้อัญเชิญตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี มาประดิษฐาน เพื่อให้ทราบว่ารุ่นนี้ จัดสร้างขึ้นในมหาวโรกาสดังกล่าว...

  ฉะนั้น ดูจากวัตถุประสงค์ และคณะกรรมการจัดสร้างแล้ว ก็เชื่อได้เลยว่า รุ่นนี้ เป็นรุ่นที่มีเจตนาบริสุทธิ์ และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สำหรับสายตรงวัดบวรนิเวศวิหาร และศิษย์สายสมเด็จพระญาณสังวรฯ แล้ว เว็บอุดมมงคลเราขอแนะนำให้เก็บรุ่นนี้ได้เลย....

 

พิธีเททอง ปฐมกฤษ์

  เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๑๙ น. โดยสมเด็จพระวันรัต เป็นประธานและเททอง

  พิธีพุทธาภิเษก

  เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระวันรัต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดเทียนชัย 

  รายนามพระคณาจารย์ที่ร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกและอธิษฐานจิต สิ่งมงคลสักการะรุ่น “ ๑ ศตวรรษ” วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร


๑. พระราชวิสุทธิโสภณ (ท่อน) วัดศรีอภัยวัน จ.เลย
๒. พระราชภาวนาพินิจ (สนธิ์) วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร
๓. พระครูภัทรค...ุณาธาร (ชดี) วัดตาลนิมิต จ.สกลนคร
๔. หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปญฺโญ วัดใหม่บ้านตาล จ.สกลนคร
๕. พระครูสังฆกิจบูรพา (บัว) วัดศรีบูรพาราม จ.ตราด
๖. พระครูอุดมญาณวิมล (ธรรมนูญ) วัดมณีชลขันธ์ จ.ลพบุรี
๗. พระครูสังฆรักษ์ เฉลิม เขมทสฺสี วัดพระญาติการาม จ.พระนครศรีอยุธยา
๘. พระครูวิบูลธรรมกิจ (บัวเกตุ) วัดช่องลม นาเกลือ จ.ชลบุรี
๙. พระครูสุวรรณธรรมานุยุต วัดลำพันบอง จ.สุพรรณบุรี
๑๐.พระครูวิชัยกิจจารักษ์ (อุดม) วัดพิชัยสงคราม จ.พระนครศรีอยุธยา
๑๑.พระอาจารย์สิริ สิริวฑฺฒโน วัดตาล จ.นนทบุรี