logo
ร้านอุดมมงคล พระเครื่อง

พระไพรีพินาศ พิมพ์ใหญ่ วัดบวรนิเวศ รุ่น ศตวรรษพระสังฆราชเจ้า พ.ศ.๒๕๑๕ คมชัดสุด ๆ (เช่าบูชาไปแล้ว)

(เช่าบูชาไปแล้ว)
SOLD OUT
เนื่อง ในโอกาสที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ครบ ๑ ศตวรรษ นับแต่วันประสูติ ปี พ.ศ.๒๕๑๕วัดบวรนิเวศวิหาร ได้จัดสร้างวัตถมงคลที่ระลึกในวาระดังกล่าว....
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
  • รหัสสินค้า : 003337

รายละเอียดสินค้า พระไพรีพินาศ พิมพ์ใหญ่ วัดบวรนิเวศ รุ่น ศตวรรษพระสังฆราชเจ้า พ.ศ.๒๕๑๕ คมชัดสุด ๆ (เช่าบูชาไปแล้ว)

 พระไพรีพินาศ  พิมพ์ใหญ่ ลงรักปัดทองด้านหลังโรยผงตะใบทองเดิม วัดบวรนิเวศวิหาร รุ่นศตวรรษ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ พ.ศ.๒๕๑๕ พระกรุเก่าเก็บของวัดบวรนิเวศวิหาร อายุพระตอนนี้ 40 กว่าปีแล้วครับ น่าบูชาและหายากยิ่งนัก พระเกจิทั่วประเทศ มาร่วมพิธี......  องค์นี้ คมชัดลึกสุด ๆ  สวยแชมป์ตัวจริงเสียงจริง

        เนื่อง ในโอกาสที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงมีพระชนมายุครบ ๑๐๐ ปี พ.ศ.๒๕๑๕ นับแต่ประสูติกาล  วัดบวรนิเวศวิหาร ได้จัดสร้าง พระไพรีพินาศ แบบชนิดเนื้อผง และพร้อมกันนั้นได้บรรจุเส้นพระเกษาในพระผงดังกล่าว 

      พิธีพุทธาภิเษกยิ่งใหญ่ มีพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศร่วมพิธี... ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕ มีหลวงปูโต๊ะ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นต้นร่วมพิธี ....สุดยอดมหาพิธีครับ

  

 

 

 

 


 


 

 

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ มีพระนามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์ชื่น นภวงศ์ เป็นโอรสในหม่อมเจ้าถนอม นพวงศ์ และหม่อมเอม นพวงศ์ ณ อยุธยา ประสูติเมื่อวันศุกร์ แรม  ๗ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีวอก จัตวาศก จ.ศ. ๑๒๓๔ ตรงกับวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๕ ณ ตำหนักพระชนก ซึ่งอยู่ในวังพระเจ้าบรมวงศ์เธอ (ชั้น ๔) กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส (คือบริเวณตลาดนานา บางลำภู เขตพระนคร ในปัจจุบัน)

เมื่อทรงพระเยาว์ ทรงศึกษาอักษรสมัยที่วังพระชนก โดยมีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ (ชั้น ๔) พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู เมื่อมีพระชนมายุพอจะเป็นมหาดเล็กได้ ก็ได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิส สยามมกุฏราชกุมาร ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เป็น "คะเด็ด" ทหารม้า ในกรมมหาดเล็กราชวัลลภ มีหน้าที่ตามเสด็จรักษาพระองค์ทำนององครักษ์เวลาอยู่ประจำการตามหน้าที่ในพระบรมมหาราชวังชั้นใน ได้พำนักอยู่ ณ ตำหนัก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ (ชั้น ๔) พระองค์เจ้าศรีนาคสวาดิ ซึ่งเป็นผู้อุปการะและอบรมสั่งสอน และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ (ชั้น ๔) พระองค์เจ้าโสมาวดีศรีรัตนราชธิดา กรมหลวงสมรรัตนสิริเชษฐ ซึ่งเป็นพระเชษฐภคินีร่วมเจ้าจอมมารดาเดียวกัน (เจ้าจอมมารดาเที่ยง) จึงทรงได้รับการศึกษาอบรมในราชสำนักฝ่ายในมาแต่ทรงพระเยาว์