logo
ร้านอุดมมงคล พระเครื่อง

พระกริ่ง ๘ รอบ ๙๖ พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทองคำ หนัก 28 ก. 3 ตุลา 52 (เช่าบูชาแล้ว)

(เช่าบูชาแล้ว)
฿0.00
พระกริ่ง ๘ รอบ ๙๖ พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ เนื้อทองคำ ทองคำหนัก 28 กรัม จัดสร้างเพียง 399 องค์ เท่านั้น
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : กริ่ง ๘ รอบ ๙๖ พรรษา สมเด็จพระญาณสังวรฯ
  • รหัสสินค้า : 002392

รายละเอียดสินค้า พระกริ่ง ๘ รอบ ๙๖ พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทองคำ หนัก 28 ก. 3 ตุลา 52 (เช่าบูชาแล้ว)

  พระกริ่ง ๘ รอบ ๙๖ พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ เนื้อทองคำ ทองคำหนัก ๒๘ กรัม งามมากครับจำนวนสร้าง ๓๙๙ องค์ องค์นี้ หมายเลข ๒๖๓ ครับ

จำนวนจัดสร้าง

  เนื้อทองคำ จัดสร้างทั้งหมดรวม ๓๙๙ องค์

 

 วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง
  ๑. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

  ๒.ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 96 พรรษา และทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชครบ 20 ปี

 

  พิธีเททอง

  ประกอบพิธีเททอง วันที่ 21 เมษายน 2552 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร 

  ประกอบพิธีพุทธาภิเษก เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2552 ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร มีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงคราม เป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช

 

 วาระในการจัดสร้าง

  จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระญาณสังงวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘ รอบ ๙๖ พรรษา ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งถือว่าเป็นการจัดสร้างเนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลอย่างยิ่ง สมควรแก่การสะสมเพื่อเป็นสิริมงคล หายากมากกครับ ชุดนี้ งามมาก ๆ เพราะเป็นการจำลองแบบมาจากพระพุทธชินสีห์ ซึ่งเป็นพระประธานประจำพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร....

 

  ประวัติพระกริ่ง ๘ รอบ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

  "พระกริ่ง 8 รอบ ญสส" ได้จำลองแบบจากพระพุทธชินสีห์ พระประธานในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร มีพุทธลักษณะของพระกริ่งเป็นศิลปะสุโขทัย ซึ่งมีความหมายถึงรุ่งอรุณแห่งความสุข ศิลปะสุโขทัยนับได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งความงดงามของพุทธศิลป์ และการออกแบบพระกริ่งในครั้งนี้จึงนับได้ว่าเป็นพระกริ่งแบบศิลปะไทยแท้ ที่ใต้ฐานของพระกริ่งปิดด้วยแผ่นตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุ 96 พรรษา (8 รอบ) 

  เนื่องด้วยเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชครบ 20 ปี ในวันที่ 21 เมษายน 2552 และจะทรงเจริญพระชนมายุ 96 พรรษา (8 รอบ) ในวันที่ 3 ตุลาคม 2552 เป็นอุดมมงคลสูงสุด เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้ขอประทานอนุญาติสร้างพระกริ่ง 8 รอบ เพื่อเป็นที่ระลึกในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลอันสูงสุดนั้นพระองค์ท่านประทานอนุญาตตามที่กราบทูลขอ และประทานโหละอันเป้นชนวนที่ได้จากการสรร้างวัตถุมงคลของวัดบวรนิเวศวิหาร เช่น ชนวนพระกริ่งไพรีรพินาศ พระกริ่งคชวัตร เป็นต้น เพื่อผสมพระกริ่งที่จัดสร้างขี้นในครั้งนี้

            นอกจากนี้ ยังได้ผสมชนวนโลหะซึ่งได้จากแผ่นโลหะทอง นาก เงิน ที่จารอักขระโดยพระเกจิอาจารย์จากทั่วประเทศ จำนวน 108 รูป ซึ่งรวบรวมไว้ในคราวงานฉลองพระชนมายุครบ 90 พรรษาของสมเด็จพระสังฆราชนำมาหลอมรวมกันเพื่อผสมพระกริ่งในครั้งนี้ด้วย ที่ใต้ฐานพระกริ่งปิดด้วยแผ่นตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุ 96 พรรษา (8 รอบ)

            พุทธลักษณะของพระกริ่งเป็นศิลปะสุโขทัย ซึ่งมีความหมายถึง "รุ่งอรุณแห่งความสุข" ศิลปะสุโขทัยนับได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งความงดงามของพุทธศิลป์ การออกแบบพระกริ่งนี้จึงนับได้ว่าเป็นพระกริ่งแบบศิลปะไทยแท้

            สูตรการสร้างพระกริ่งในครั้งนี้ ใช้สูตรของวัดบวรนิเวศวิหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสืบทอดมาแต่โบราณโดยเนื้อนวโลหะนั้นมีการผสมทองคำแบบเต็มสูตร เนื้อพระกริ่งจะมีการกลับผิวเป็นเงามันเห็นกระแสทองในเนื้อทำให้องค์พระกริ่งมีความสวยงามยิ่งนัก ถ้าย้อนไปถึงเนื้อนวโลหะอันเข้มข้นของ "พระกริ่งคชวัตร" ซึ่งจัดสร้างในงานฉลองพระชนมายุครบ 90 พรรษาก็คงจะจำกันได้ว่างดงามเพียงใด ซึ่งปัจจุบันนั้นเล่นหากันหลักหมื่นแล้ว

  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ครบ 20 ปี ในวันที่ 21 เมษายน 2552 และทรงเจริญพระชนมายุ 96 พรรษา (8 รอบ) ในวันที่ 31 ตุลาคม 2552 เป็นอุดมมงคลสูงสุด


  "พระกริ่ง 8 รอบ ญสส" ได้จำลองแบบจากพระพุทธชินสีห์ พระประธานในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร มีพุทธลักษณะของพระกริ่งเป็นศิลปะสุโขทัย ซึ่งมีความหมายถึงรุ่งอรุณแห่งความสุข ศิลปะสุโขทัยนับได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งความงดงามของพุทธศิลป์ และการออกแบบพระกริ่งในครั้งนี้จึงนับได้ว่าเป็นพระกริ่งแบบศิลปะไทยแท้ ที่ใต้ฐานของพระกริ่งปิดด้วยแผ่นตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุ 96 พรรษา (8 รอบ) 

  นอกจากนี้ ยังได้ผสมชนวนโลหะ ซึ่งได้จากแผ่นโลหะทอง นาก เงิน ที่จารอักขระโดยพระเกจิอาจารย์จากทั่วประเทศจำนวน 108 องค์ ซึ่งรวบรวมไว้ในคราวงานฉลองพระชนมายุครบ 90 พรรษา ของสมเด็จพระสังฆราช แล้วหลอมรวมกัน ผสมหล่อพระกริ่งในครั้งนี้ 

  สูตรของการจัดสร้างพระกริ่ง ใช้สูตรของวัดบวรนิเวศวิหาร ที่สืบทอดมาแต่โบราณ ซึ่งผิวขององค์พระกริ่งจะกลับผิว ทำให้องค์พระกริ่งมีความงดงามยิ่งนัก พระกริ่ง 8 รอบ ญสส จัดสร้างเพียง 3 เนื้อ ได้แก่ เนื้อทองคำ (น้ำหนัก 28 กรัม), เนื้อนวโลหะ และเนื้อทองทิพย์

  พระกริ่ง 8 รอบ ฉลองพระชนมายุ 96 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประกอบพิธีเททองไปแล้ว เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และประกอบพิธีพุทธาภิเษก เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2552 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร มีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงคราม เป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช

  พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา 10 รูป ประกอบด้วย สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, พระพรหมเมธี วัดเทพศิรินทราวาส, พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยาราม, พระพรหมเมธาจารย์ วัดบุรณศิริมาตยาราม, พระพรหมโมลี วัดพิชยญาติการาม, พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ, พระธรรมกิตติมุนี วัดเฉลิมพระเกียรติ จ.นนทบุรี, พระธรรมกิตติเมธี วัดสัมพันธวงศาราม, พระธรรมวรเมธี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และพระจันทนิภากร (ถวิล จันทสโร) วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ จ.เชียงราย 

 

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2552 

แห่บูชาพระกริ่ง 8 รอบ’พระสังฆราช’
  ในมหามงคลวโรกาส ที่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงได้รับการสถาปณาเป็นสมเด็จพระสังฆราชครบ 20 ปี ในวันที่ 21 เมษายน 2552 และจะทรงเจริญพระชนมายุ 96 พรรษา ในวันที่ 3 ตุลาคม สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร จึงได้จัดสร้างพระกริ่ง ๘ รอบ ญสส. จำนวน 28,396 องค์ เพื่อให้ประชาชนได้บูชาเป็นที่ระลึก และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
  เมื่อเวลา 16.19 น. วันนี้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงคราม เป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธชินสีห์ และพระกริ่ง ๘ รอบ ญสส. ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมี พระสาสนโสภณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม / พระพรหมเมธี วัดเทพศิรินทราวาส / พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยาราม / พระพรหมเมธาจารย์ วัดบุรณศิริมาตยาราม / พระพรหมโมลี วัดพิชยญาติการาม / พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดปากน้ำ/ภาษีเจริญ / พระธรรมกิตติมุนี วัดเฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี / พระธรรมกิตติเมธี วัดสัมพันธวงศาราม /
 
  พระธรรมวรเมธี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม / พระครูจันทนิภากร (ถวิล จนฺทสโร) วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ จ.เชียงราย ร่วมเจริญชัยมงคลคาถา
 
  นอกจากนี้ยังมีคณะศิษยานุศิษย์ในเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เข้าร่วมพิธีมากมาย อาทิ นายประชา มาลีนนท์ และ นายประชุม มาลีนนท์ ผู้บริหารช่อง 3 ในขณะเดียวกันประชาชนที่อยู่ในระแวกนั้น พอได้ทราบข่าวพิธีเททองหล่อพระกริ่ง ๘ รอบ ญสส. ก็เดินทางมาร่วมงานอย่างคับคั่ง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง และครอบครัว