logo
ร้านอุดมมงคล พระเครื่อง

เหรียญพระพิมพ์สมเด็จ จารึกพระนามพระสุพรรณบัฏ ชุดทองคำ หมายเลข No. ๑ (เช่าบูชาแล้ว)

(เช่าบูชาแล้ว)
SOLD OUT
เหรียญพระพิมพ์สมเด็จ จารึกพระนามสมเด็จพระสังฆราช ที่ระลึกสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจริญพระชนมายุ ๑๐๐ ปี (เช่าบูชาแล้ว)
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : สิ่งมงคลสักการะ รุ่น ๑ ศตวรรษ พระสังฆราช
  • รหัสสินค้า : 002066

รายละเอียดสินค้า เหรียญพระพิมพ์สมเด็จ จารึกพระนามพระสุพรรณบัฏ ชุดทองคำ หมายเลข No. ๑ (เช่าบูชาแล้ว)

  เหรียญพระพิมพ์สมเด็จ จารึกพระนามสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แบบเต็ม ๆ สร้างในวาระมงคลที่ระลึกสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจริญพระชนมายุ ๑๐๐ ปี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ องค์นี้ NO.๑

  ชุดทองคำ ประกอบด้วย

๑. เนื้อทองคำ หนัก ๓๐ กรัม

๒. เนื้อเงิน

๓. เนื้ออัลปาก้า

๔.เนื้อกะไหล่ทอง

๕.เนื้อทองแดง 

  จัดสร้างโดยใช้ชนวนที่ทรงประทานไว้เมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๐๘ 

  โดยลักษณะของเหรียญด้านหน้าเป็นพระพิมพ์สมเด็จ ส่วนด้านหลังนั้นได้จารึกพระนามเต็ม ๆ ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณาย ว่า

 สมเด็จพระญาณสังวร บรมนริศรธรรมนีติภิบาล 
อริยวงศาคตญาณวิมล สกลมหาสังฆปริณายก
ตรีปิฎกปริยัติธาดา วิสุทธจริยาธิสมบัติ 
สุวัฑฒนภิธานสังฆวิสุต ปาวจนุตตมพิสาร 
สุขุมธรรมวิธานธำรง วชิรญาณวงศวิวัฒ 
พุทธบริษัทคารวสถาน วิจิตรปฏิภาณพัฒนคุณ 
วิบูลสีลาจารวัตรสุนทร บวรธรรมบพิตร 
สรรพคณิศรมหาปธานาธิบดี คามวาสี อรัณยวาสี
สมเด็จพระสังฆราช
 
 
 
 
  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารและเสนาสนะต่างๆ ของสถานปฏิบัติธรรมญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จ.กาญจนบุรี 
  จึงนับเป็นเหรียญแรกที่บรรจุคำจารึกพระนามเต็ม ๆ ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช และควรค่าแก่การสะสมเป็นอย่างยิ่ง.....