logo
ร้านอุดมมงคล พระเครื่อง

หนังพระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ที่ระลึกงานครบ 200 ปี (เช่าบูชาแล้ว)


SOLD OUT
หนังสือพระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร องค์ที่ ๒ พร้อมทั้งประวัติการสร้างพระกริ่งของพระองค์(เช่าบูชาแล้ว)
เหลือ 0 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสือ
  • รหัสสินค้า : 000861

รายละเอียดสินค้า หนังพระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ที่ระลึกงานครบ 200 ปี (เช่าบูชาแล้ว)

              หนังสือพระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร องค์ที่ ๒ พร้อมทั้งประวัติการสร้างพระกริ่งปวเรศ รุ่นที่ ๑  และการสร้างสิ่งมงคลสักการะที่ระลึก ครบ ๒๐๐ ปี ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์  ภาพสี่สี สวยสดใสครับ จำนวนหน้าประมาณ 200 หน้า