logo
ร้านอุดมมงคล พระเครื่อง

สมุดภาพพระเจดีย์ ที่ระลึกการบูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ.2550(่ขายไปแล้วนะครับ)

(่ขายไปแล้วนะครับ)
SOLD OUT
สมุดภาพพระเจดีย์ ที่ระลึกการบูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ.2550 ปกแข็ง ด้านในประกอบด้วยประวัติวัดบวรนิเว
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : หนังสือ
  • รหัสสินค้า : 000780

รายละเอียดสินค้า สมุดภาพพระเจดีย์ ที่ระลึกการบูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ.2550(่ขายไปแล้วนะครับ)

              สมุดภาพพระเจดีย์ ที่ระลึกการบูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร พ.ศ.2550 ปกแข็ง ด้านในประกอบด้วยประวัติวัดบวรนิเวศวิหาร ประวัติการบูรณะพระเจดีย์ที่ผ่านมา และภาพเหตุการณ์ทั้งหมด ภาพในอดีตและปัจจุบันหลังการบูรณะแล้ว....จำนวนหน้าประมาณ 200 หน้า