logo
ร้านอุดมมงคล พระเครื่อง

สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) พระองค์ที่ ๑๘

สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) 
พุทธศักราช ๒๕๑๗-๒๕๓๑ 
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร 
แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
แสดง 1-12 จาก 41 รายการ