logo
ร้านอุดมมงคล พระเครื่อง

������������������������������������ ������������ ���������.������������������������������������������������������

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้าง “พระนิรันตราย” ขึ้น ๒ ประเภท ได้แก่ พระบูชานิรันตรายจำลององค์ใหม่และพระกริ่งนิรันตรายจำลองแบบองค์เดิม ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระนิรันตราย (จำลอง) เพื่อประดิษฐานประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติและมอบเป็นที่ระลึกให้ผู้บริจาคเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจตามวัตถุประสงค์ ในวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๔ โดยมี พล.ต.อ.เภา สารสิน ในฐานะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  เป็นประธานในพิธี ร่วมขอพรให้การจัดสร้างบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ในวันพุทธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระนิรันตราย (จำลอง) ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ในการนี้ได้ทรงเททองหล่อพระนิรันตรายทั้ง ๓ แบบ ได้แก่ พระบูชานิรันตรายหน้าตัก ๑๙ นิ้ว พระบูชานิรันตรายหน้าตัก ๙ นิ้ว และพระกริ่งนิรันตราย (จำลอง) เนื้อโลหะขนาดคล้องคอ (เนื้อทองคำ, นวโลหะ, สัมฤทธิ์)พระนิรันตรายรุ่นนี้ถือว่าวาระดี พิธียิ่งใหญ่และคณะผู้สร้างได้นำแผ่นชนวนศักดิ์สิทธิ์ไปให้หัวหน้าพราหมณ์ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ จารอักขระเลขมงคลต่าง ๆ ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจิมตั้งสัตยาธิษฐานถวายเป็นพุทธบูชา อีกทั้งรวบรวมวัตถุมงคล มวลสารศักดิ์สิทธิ์ แผ่นจารโลหะพระเกจิคณาจารย์ต่าง ๆ มากมายเป็นประวัติการณ์มาหลอมรวมหล่อพระนิรันตรายรุ่นนี้อีกด้วยโดยจะมีกำหนดพิธีมหาพุทธาภิเษกในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร คณะกรรมการได้นิมนต์พระเกจิคณาจารย์และพระเถราจารย์ทั่วประเทศมาร่วมอธิษฐานจิตคับคั่ง เป็นพิธียิ่งใหญ่ในรอบปีอีกวาระหนึ่ง

แสดง 1-12 จาก 20 รายการ