SignIn!!
รายการวัตถุมงคลมาใหม่ เว็บบอร์ด เกี่ยวกับเรา บทความ วิธีการชําระเงิน หน้าแรก ปฏิทินข่าวสาร ติดต่อเรา
ภาษาไทย
 
Mobile   PDA  
Search:
Register   Shopping Cart
Web Stat
 
 
Open Web 02/07/2550
Last Update 20/12/2557
All Pageviews
All Products/Service 2130
 

Product/Service Categories
 
Product/Service Price Index
View All Categories (2130)
พระศาสดา
 พระพุทธชินสีห์
 พระไพรีพินาศ
 พระนิรันตราย
 พระแก้วมรกต
 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
 เนื้อทองคำ
 พระบูชา
 พระผง
 พระเครื่องสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ )
 ในหลวง
 พระนางพญา
 หนังสือ
 พระประจำวันเกิด
 พระเครื่องของวัดอื่น ๆ
 พระพิฆเนษ
 จตุคามรามเทพ
 โบว์ชัวร์พระเครื่อง
 พระเกจิอาจารย์
 บาตรน้ำมนต์
 พระสมเด็จสุคโต
 พระแก้วมรกต
 พระโชว์
 พระสวยแชมป์ ติดรางวัลงานประกวดต่างๆ
 อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
 วัตถุมงคลคุ้มเกล้า พระกริ่งศิรากาศ
 เหรียญสนทนาธรรม
 เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร
อุปกรณ์ กล้องส่องพระ
สิ่งมงคลสักการะ รุ่น ๑ ศตวรรษ พระสังฆราช
 พระสมเด็จอรหัง ปี 2519
 พระกริ่งอุดมสมบูรณ์ (กริ่งปุ้มปุ้ย)
 ศึกษาและสะสม
 พระกริ่งนิรันตราย - พระไพรีพินาศ
 เหรียญทรงผนวชทุกรุ่น
 พระกริ่ง ๗ รอบ สมเด็จพระญาณสังวร
 วัตถุมงคลรุ่น ๘๐ พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร
 พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ ปี 2530
 พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ วัดตรีทศเทพ ปี 2530
 พระกริ่งโภคทรัพย์ วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2535
 พระชินสีห์ ภปร. ทนฺโต เสฏฺโฐ (ผสมพระทนต์ในหลวง)
 พระนิรันตราย รุ่น สนง.ตำรวจแห่งชาติสร้าง
 วัตถุมงคล รุ่น ๕ รอบ สมเด็จพระญาณสังวร ปี ๒๕๑๖
 พระพุทธชินราช รุ่น รักแผ่นดินเกิด
 พระสมเด็จนางพญา สก. ๕ รอบ พระราชินี
 เหรียญบาตรน้ำมนต์ ปี 2523
 สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) พระองค์ที่ ๑๘
 พระพุทธชินราช รุ่นรักแผ่นดินเกิด
 พระกริ่งสุวัฑฒโน รุ่นแรก 2521
 พระกริ่งไพรีพินาศและกริ่งนวปทุม ปี ๒๕๓๕
 พระกริ่งไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศวิหาร รุ่นผ้าป่าสิงห์
 เหรียญหนึ่งในสยาม หลังสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี ๒๕๑
 เหรียญสมเด็จพระสังฆราช รุ่น 600 ปี วัดเจดีย์หลวง
 พระกริ่งวชิรมงกุฏ พ.ศ. 2511
 สิ่งมงคลสักการะ ชุด 99 พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร
 พระกริ่งภูริทัตโต พ.ศ. ๒๕๒๐
 เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร รุ่น ครบรอบ ๑ ปี การสภาปนา
 กริ่ง ๘ รอบ ๙๖ พรรษา สมเด็จพระญาณสังวรฯ
 พระกริ่งโสฬส มปร. วัดราชประดิษฐ พ.ศ.๒๕๑๕
 รูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร ทุกต่างๆ
 พระกริ่งนิรันตราย วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2538
 พระกริ่งยอดแก้ว สมเด็จพระสังฆราช 92 พรรษา 2548
 วัตถุมงคลรุ่น ๘ รอบ ๙๖ พรรษา สมเด็จพระสังฆราช ๒๕๕๒
 เหรียญที่ระลึกครบ 1 ปี การสถาปนาฯ สมเด็จพระสังฆราช
 พระรูปเหมือน สมเด็จพระญาณสังวร รุ่นแรก ปี 2531
 พระกริ่งไพรีพินาศ รุ่นเขาค้อ พ.ศ. 2520
 เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็ก
 

บริการของร้านค้า
 
หน้าแรก
สินค้า
เว็บบอร์ด
เกี่ยวกับเรา
บทความ
วิธีการชําระเงิน
ติดต่อเรา
ปฏิทินข่าวสาร
แจ้งการชำระเงิน
 

Newsletters
 
Please input email
 

Web Links
 
พระสมเด็จศาสดา รุ่นแรก วัดบวรนิเวศวิหาร
พระกริ่งปวเรศ รุ่นแรก วัดบวรนิเวศวิหาร
พระกริ่งฉลองพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
พระกริ่งไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศวิหาร 2528
พระกริ่งพุทธนิมิตที่ระลึกรับสถาปนาเป็นสมเด็จพระวันรัต 5 ธันวาคม 2552
วิธีบูชาพระไพรีพินาศให้เกิดผล
ประวัติพระ ภปร. พ.ศ.2508 วัดบวรนิเวศวิหาร
พระกริ่งปวเรศ ปี 2530 วัดบวรนิเวศวิหาร
พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ ลำดับที่ ๑
พระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ลำดับที่ ๒
พระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ลำดับที่ ๓
พระประวัติสมเด็จพระสังฆราช เจ้า กรมหลวงวชิรญาณววศ์ เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ลำดับที่ ๔
ประวัติพระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ลำดับที่ ๕
พระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ลำดับที่ ๖
งานฉลองพระชันษา ๙๖ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒
พระปั้นหย่า พระตำหนักที่ในหลวงทรงประทับ ขณะทรงผนวช
พระตำหนักของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ประทับ ขณะดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
ตำหนักบัญจบเบญจมา สถานที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
ต้นสักที่ในหลวงทรงปลูกขณะทรงผนวช ปี ๒๔๙๙
 

Ẻͺ͹Ź
 
         สำหรับลูกค้าที่ต้องการติดต่อสอบถามหรือเช่าบูชาวัตถุมงคล สามารถติดต่อที่อีเมล์ที่ pm_petch@hotmail.com หรือ ID line : 0837089292 (ระบบ TRUE) หรือเบอร์โทรศัพท์  089- 234-8495 (ระบบ AIS) หรือเบอร์ 02-884-4010 โทรสาร 02-884-4010 

                                                                                                    ขอบคุณครับ                                                                                              นายคณิสรณ์ โปธิตานนท์                                                                                                     3 พฤษภาคม 2557

             สำหรับลูกค้าที่ประสงค์จะเช่าบูชาวัตถุมงคล กรุณาอย่าโอนเงินมาก่อนนะครับ เนื่องจากว่าบางรายการอาจจะยังไม่ได้อัพเดด ขอให้สอบถามก่อนว่ามีของหรือไม่ทางโทรศัพท์ 0837089292 (ระบบ TRUE) หรือเบอร์โทรศัพท์  089- 234-8495 (ระบบ AIS)  หรือทางอีเมล์ที่ pm_petch@hotmail.com นั้น นะครับ แล้วรอการตอบกลับก่อน อาจะช้าบ้าง แต่อย่าเพิ่งโอนเงินนะครับ หรือท่านที่นัดมารับพระ หรือนำพระมาให้ให้เช่าบูชา กรุณานัด confirm ก่อนวันมาอีกครั้งหนึ่งครับ

ขอบพระคุณครับ

นายคณิสรณ์ โปธิตานนท์

 

 

 

Webboard
Total: 38:               
 
   1 2         Go to: Go
วิธีบูชาพระไพรีพินาศให้เกิดผล [No. 0]
วิธีบูชาพระไพรีพินาศให้เกิดผล

พระไพรีพินาศนั้นได้ชื่อว่ามีดีทางกำหราบศัตรูทั้งปวงที่คิดร้ายแต่คนที่ใช้อานุภาพต้องบริสุทธิ์คือ

1.อยู่ในศีลธรรมอันดีไม่คิดร้ายคนอื่นไม่มัวเมาด้วยโมหะคิดจะเอาชนะคนอื่นเป็นที่ตั้งไม่คิดร้ายต่อผู้คิด ร้ายหรือใส่ร้ายตน
2. ไม่ตอบโต้ด้วย กาย วาจา และใจคงมั่นนความสุจริตเป็นที่ตั้งแม้จะถูกรบกวนหรือให้ร้ายก็ยึดมั่นในอุเบกขา และสันติธรรม

เมื่อมีเหตุผลเช่นนี้แล้วจึงจะอาศัยเป็นผลขอรองรับบารมีจากพระพุทธไพรีพินาศได้อย่างเต็มที่ การรับบารมีทำได้ดังนี้
-เขียนชื่อศัตรูที่มุ่งร้ายตนและนามสกุลตั้งจิตอธิษฐานต่อพระพุทธไพรีพินาศที่มีอยู่กับตัวว่าขอบารมีกำหร าบศัตรูให้แพ้ภัยตัวเองไป
-พับกระดาษที่มีชื่อของศัตรูให้เป็นแผ่นแล้วเอาพระพุทธไพรีพินาศวางทับลงไป
-เมื่อสวดมนต์ไหว้พระแล้วให้แผ่เมตตาไปยังคนผู้นั้นอย่าให้ขาดขอให้เขามีสติระลึกถึงกรรมและเลิกรังควาญรั งแก
-เมื่อผู้คิดร้ายสำนึกได้หรือมีอันเป็นไปแล้วเอาชื่อออกและแผ่เมตตาให้ถือว่าเขาได้รับกรรมแล้วเป็นอันสิ้ นสุดกรรม

ข้อพึงระวัง

-ถ้าตนเองคิดร้ายต่อต้านโต้ตอบเขาวันใดผลร้ายนั้นจะย้อนเข้าตัวเองพินาศสิ้นไปด้วยอกุศลกรรม
-ดังนั้นไม่ว่าผู้ใดก็ตามนำเอานามของพระพุทธไพรีพินาศไปตั้งเป็นสิ่งที่คิดทำร้ายผู้อื่นหรือใช้พระพุทธไพ รีพินาศในทางที่ผิดคือสาปแช่งผู้ที่เขาไม่มีความผิดไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่กล่าวแล้วจะพึงได้รับผลสะท้อนกลับ แบบมูมเมอแรงถึงกับพินาศไปเองด้วยประการต่าง ๆ
-จึงขอให้ทุกท่านที่จะใช้พระพุทธไพรีพินาศโปรดสังวรไว้ด้วยอย่าทำร้ายตัวเองด้วยพระไพรีพินาศเป็นอันขาด>

พระคาถาบูชาพระไพรีพินาศ

ตั้งนะโม 3 จบ

นะมัสสะ พระพุทธะไพรีพินาศายะ มาราปะราชะยัง นะมามิหัง พุทธังวันทามิ ธัมมังวันทามิ สังฆังวันทามิ สัพพะโส

ขอให้ข้าพเจ้าจงประสพแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยบารมีของพระพุทธไพรีพินาศเทอญ


อ่านกระทู้นี้ตั้งแต่แรกนึกอยากได้พระไพรีพินาศมาก แต่จำได้ว่าเคยได้มาแล้วไม่แน่ใจเอาไว้ที่บ้านไหน ผ่านไปหลายวันก็เจออยู่ที่บ้านนี้แต่อยู่ตรงข้างล่าง ได้มาสองตลับปี 30 พี่สาวบอกว่าองค์นึงเลี่ยมแล้วให้น้องสาวไปแล้วเพราะเขาต้องทำงานในประเทศที่มีสงครามประจำจะได้มีป้องกันตัว ก็เลยเหลือองค์เดียว เราเองกลัวจะหายเพราะด้านล่างเป็นร้านค้าก็้เลยเก็บมาใส่พานเอาไว้

ผ่านไปไม่กี่วันขโมยขึ้นบ้าน จริงๆ มันควรจะไม่ได้อะไรเลยเพราะทรัพย์สินอยู่ในห้องนอนของทุกคนในบ้าน มันเข้ามาในตัวบ้านแล้วลงไปค้นของชั้นล่างที่เป็นร้าน แต่วันนั้นพี่สาวดันลืมกระเป๋าไว้แล้วบอกพี่เขยให้ลงไปเอาถึงสามหนแต่เขาก็ไม่ได้เอาขึ้นมาให้มันก็เลยได้เงินไป 4-5 พันบาท แต่บัตรเครดิตไม่ได้แตะเอาไปสักใบ น่าจะเป็นพวกต่างด้าว เพราะแถวนี้มีแต่ต่างด้าวทั้งนั้น

บ้านหลังอื่นๆ เคยโดนงัดได้ไปเป็นแสน วันที่เราโดนก็ไปงัดตั้งสี่หลัง แต่ได้นิดเดียวเพราะคนรู้แกวไม่เก็บเงินไว้เยอะแล้ว ของเรามีเศษสตางค์ใส่ไว้ในลิ้นชักแลกไว้เยอะๆ ค่อยแบ่งเอามาใส่กระเป๋าเก็บเงิน รวมแล้วหลายร้อยบาทมันก็รวมๆ ใส่ถุงไว้แต่ไม่ทันได้ไปคงไปเจอกระเป๋าพี่สาวก็เอาแบงค์ใหญ่ไปดีกว่า ก็ได้แค่นั้น

ไม่รู้ว่าพระย้ายมาอยู่ห้องเราหรือเปล่า เราเลยไม่โดนอะไร เพราะมันคงรอมาตั้งแต่ห้าทุ่ม รอไม่ไหวไปงัดบ้านอื่นก่อน เรากว่าจะนอนก็เกือบตีสามแล้ว ดีที่ไม่ออกไปเจอมัน

ปล. เพื่อนบอกว่าพระไพรีพินาศไม่นิยมเอามาห้อยคอหรือคะ เขาบอกว่าแรงไป
By : s  email  (Read 210415 | Answer 39)  (27/01/2553 13:45:27)IP. : 125.24.120.xxx
Answer No. 1
http://www.payakorn.com/webboard_ans.php?q_id=29499
By : s  email  (27/01/2553 13:48:30) IP. 125.24.120.xxx
Answer No. 2
ถ้าเราจะไม่ใช้พระไพรีพินาศแล้วควรทำอย่างไรคับ
By : จอร์จ  email  (17/04/2553 09:32:23) IP. 118.172.20.xxx
Answer No. 3
ชอบพระไพรีพินาศมาก มีไว้เพื่อคุ้มครองและปกปักรักษาตลาดกาลและนานเทอญ
By : สัญชัย สุขอารมย์  email  (23/05/2553 12:01:30) IP. 172.37.1.xxxxxx
Answer No. 4
ชอบพระไพรีพินาศมาก มีไว้เพื่อคุ้มครองและปกปักรักษาตลาดกาลและนานเทอญ
By : สัญชัย สุขอารมย์  email  (23/05/2553 12:02:55) IP. 172.37.1.xxxxxx
Answer No. 5
คาถาบูชาพระไพรีพินาศ // ใช้บทไหนครับ เพื่อความถูกต้องครับ รบกวนผู้รู้ด้วยครับ.

1. พระคาถาบูชาพระไพรีพินาศ
ตั้งนะโม 3 จบ
อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ สุจิรํ ปรินิพฺพุโต
คุเณหิ ธรมาโนทานิ ปารมีหิ จ ทิสฺสติ
ยาวชีวํ อหํ พุทธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คโต
ปูเชมิ รตนตฺตยํ ธมฺมํ จรามิ โสตฺถินา

** แล้วต้องอ่านออกเสียงยังไงครับ ผมออกเสียงไม่ถูกครับ..


2. พระคาถาบูชาพระไพรีพินาศ
ตั้งนะโม 3 จบ
นะมัสสะ พระพุทธะไพรีพินาศายะ มาราปะราชะยัง นะมามิหัง พุทธังวันทามิ ธัมมังวันทามิ สังฆังวันทามิ สัพพะโส

"ขอให้ข้าพเจ้าจงประสพแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยบารมีของพระพุทธไพรีพินาศเทอญ"


*** ผมสงสัยครับ ว่าควรเป็น ข้อ1. หรือ ข้อ2. ครับ


ขอบพระคุณมากครับ.... นนท์
By : นนท์  email  (12/09/2553 22:11:34) IP. 124.121.84.xxx
Answer No. 6
** คาถาบูชา นี้อักอันครับ

3. คาถาบูชาพระไพรีพินาศ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ว่า 3 จบ)

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ สุจิรัง ปะรินิพพุโต
คุเณหิ ธะระมาโนทานิ ปาระมีหิ จะ ทิสสะติ
ยาวะชีวัง อะหัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สะระณังคะโต
ปูเชมิ ระตะนัตตะยัง ธัมมัง จะรามิ โสตถินา

>>> รบกวนผู้รู้ด้วยครับ ขอบคุณครับ นนท์
By : นนท์  email  (12/09/2553 22:15:10) IP. 124.121.84.xxx
Answer No. 7
ข้อ1 , 3 เป็นอันเดียวกัน ครับ ผมก็นั่งอ่านข้อ1 อยู่นานๆ ๆ ๆ อ่าว ข้อ3 เป็นคำอ่านของข้อ1 นี่น่า

ขอบคุณครับ...

>>> หรือว่า ข้อ2 เป็นบทอย่างย่อ ก็ไม่รู้นะครับ..

-- ท่านใดทราบรบกวนแนะนำด้วยครับ..... นนท์
By : นนท์  email  (14/09/2553 11:03:20) IP. 124.121.81.xxx
Answer No. 8

พอดีฝันว่าได้พี่สาวให้พระไพรีพินาศแบบนี้คืออะไรใครรู้***ง

By : gun  email  (20/11/2553 18:14:53) IP. 125.26.179.xx
Answer No. 9

พอดีฝันว่าพี่สาวให้พระไพรีพินาศแบบนี้คืออะไรใครรู้***ง

By : gun  email  (20/11/2553 18:23:25) IP. 125.26.179.xx
Answer No. 10

รับสอนไสยศาสตร์หลายแขนง 089-4900-111

By : ตุ๊  email  (25/11/2553 11:01:55) IP. 110.164.250.xxx
Answer No. 11

ผมก็มีพระพรีพินาศเหมือนกันแต่เป็นรุ่นถวายราชสักการะปี34เป็นเนื้อนวะขนาดห้อยคอ และพระบูชาหน้าตัก5นิ้ว1องค์ผมได้มาตอนไปช่วยงานที่วัดบวรตอนนี้ผมอยากจะให้เช่าขนาดบูชา 3000บาทท่านไดสนใจติดต่อด่วน โทร 0805587536 (พร) สภาพสวย

By : ธวัช เอื้อสกุล  email  (16/01/2554 21:48:05) IP. 119.31.95.xxx
Answer No. 12

ผมก็มีพระพรีพินาศเหมือนกันแต่เป็นรุ่นถวายราชสักการะปี34เป็นเนื้อนวะขนาดห้อยคอ และพระบูชาหน้าตัก5นิ้ว1องค์ผมได้มาตอนไปช่วยงานที่วัดบวรตอนนี้ผมอยากจะให้เช่าขนาดบูชา 3000บาทท่านไดสนใจติดต่อด่วน โทร 0805587536 (พร) สภาพสวย

By : ธวัช เอื้อสกุล  email  (16/01/2554 21:50:09) IP. 119.31.95.xxx
Answer No. 13

ผมก็มีพระพรีพินาศเหมือนกันแต่เป็นรุ่นถวายราชสักการะปี34เป็นเนื้อนวะขนาดห้อยคอ และพระบูชาหน้าตัก5นิ้ว1องค์ผมได้มาตอนไปช่วยงานที่วัดบวรตอนนี้ผมอยากจะให้เช่าขนาดบูชา 3000บาทท่านไดสนใจติดต่อด่วน โทร 0805587536 (พร) สภาพสวย

By : ธวัช เอื้อสกุล  email  (16/01/2554 21:54:40) IP. 119.31.95.xxx
Answer No. 14

เราบูชาแล้วเกิดผลจริง ๆ  คนคิดร้ายเราไม่เคยตอบโต้  แล้วมันก็แพ้ภัยตัวเอง

By : นด  email  (27/01/2554 17:14:53) IP. 115.87.113.xxx
Answer No. 15

ขอถามผู้รู้ค่ะ แล้วเวลาเราไหว้พระไพรีพินาศ ต้องใช้ธูปกี่ดอก และสิ่งที่ท่านชอบคืออะไรคะ

By : yo  email  (01/02/2554 13:46:41) IP. 202.69.140.xxx
Answer No. 16

ขอถามผู้รู้ค่ะ แล้วเวลาเราไหว้พระไพรีพินาศ ต้องใช้ธูปกี่ดอก และสิ่งที่ท่านชอบคืออะไรคะ

By : yo  email  (01/02/2554 13:47:00) IP. 202.69.140.xxx
Answer No. 17

ใช้ได้ผลนะคะ  เพราะมีคนไม่หวังดีด้วย ลองทำดู แผ่เมตตาให้เขาไปซะ

อโหสิกรรม ให้

By : สงกรานต์ อิศรานุวัฒน์  email  (21/03/2554 16:03:41) IP. 202.151.6.xx
Answer No. 18

ห้อยคออยู่ครับ ไพรีพินาศรุ่นหยดน้ำ  กับพระนิรันคราย ชอบมากสององค์นี้ประวิติเยอะครับรอดตายมาได้ทุกครั้ง ทั้งอุบัติเหตุ พฤษภาทมิฬ ฯลฯ 

By : เอ็ม  email  (04/04/2554 10:52:15) IP. 182.53.132.xx
Answer No. 19

ผู้หญิงแขนคอได้ไหมค่ะ

By : เอม  email  (19/05/2554 09:34:31) IP. 101.109.19.xxx
Answer No. 20

ผู้หญิงแขนคอได้ไหมค่ะ

By : เอม  email  (19/05/2554 09:36:28) IP. 101.109.19.xxx
Answer No. 21

ได้ทั้ง หญิงและชาย ครับ เป็นสิริมงคลแก่ผู้ไหว้บูชา

By : ก.  email  (19/05/2554 13:22:16) IP. 125.24.183.xx
Answer No. 22

ผมมีรุ่น ร่มไทร 80  ปี 2536 ของวัดบวรนิเวศวิหาร  ขอทราบข้อมูลผู้รู้ด้วยครับ

 

By : นิพนธ์ ถาวระ  email  (04/06/2554 01:28:02) IP. 124.122.188.xxx
Answer No. 23

ผมมีพระไพรีพินาศ กระทรวงมหาดไทย พล.ต.สนั่น  ขจรประศาสน์ ปี2538

By : ไชยวัฒน์  email  (12/07/2554 19:14:15) IP. 1.47.178.xxx
Answer No. 24

ตอนที่อ่านทีแรกก็กลัว  ไม่กล้าเช่ามาบูชา  เพราะต้องเป็นคนจิตใจบริสุทธิ์มากใช่ไหม  แต่เรายังมีกิเลส  บางทีโมโหมากๆก็ลืมตัวแช่งเขาโดยไม่ทันคิดหรอก  เลยกลัวว่าจะเข้าตัวเอง  (แต่แปลกตรงที่ใครถูกเราแช่งมักจะเกิดเรื่องตามที่่เราแช่งเสมอ)  ตอนหลังก็ตัดสินใจเช่ามาจนได้  เพราะดวงเป็นคนมีศัตรูเยอะมาก  เป็นดวงนางพญาค่ะ  เอ๊ะ  ยังไงเหรอ  ก็เวลาเรียงตามหลักเลขศาสตร์7หลัก  มันได้เลข1ทั้งสามบรรทัด  เกิดวันอาทิตย์=1  เดือนธันวาคมหรือเดือนอ้าย=1  ปีมะแม=1  จึงกลายเป็นว่าดวงแปลกกว่าชาว***นเขา  อาจารย์สุมาลีบอกว่านี่คือดวงนางพญา  เป็นแมว9ชีวิต  คนขึ้นรถเมล์10คนตายหมด  มีดิฉันรอดอยู่คนเดียว  นี่แหละดวงนางพญาล่ะ

By : ณัฏฐ์รวีนี  email  (21/07/2554 22:03:09) IP. 110.49.241.xxx
Answer No. 25

ขอบคุณครับสำหรับพระคาถาบูชา พระไพรีพินาศ กับการบูชา

By : arm888  email  (17/08/2554 16:16:58) IP. 110.77.241.xxx
Total: 38:               
 
   1 2         Go to: Go
Comments
Description : *
Picture :
(File picture should be [ jpg , jpeg , gif ] and file is not over 100 Kb)
Name : *
E-Mail :
* Please enter the correct number
 
Hot Product/Service
 
พระรูปเหมือน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช รุ่นแรก ปี 2531 เนื้อทองคำ จิ๋ว สวยแชมป์โลก เดิม ๆ
ราคา 37,000.00 $
พระนิรันตรายบูชา เนื้อโลหะ สามกษัตริย์ ขนาดหน้าตัก 2 ซ.ม. พร้อมฐานไม้สักและครอบแก้ว
ราคา 1,200.00 $
พระฉลอง 25 พุทธศตวรรษ พ.ศ. 2500 เนื้อชินเงิน ในหลวงทรงเททองฯ ของดีที่ยังมีอยู่
ราคา 999.00 $
เหรียญพระชินสีห์ พิมพ์ใหญ่+พิมพ์เล็ก สมเด็จพระญาณสังวร พ.ศ.2516 พร้อมกล่อง หายากมาก
ราคา 3,000.00 $
เหรียญพระชัยหลังช้าง หลัง ภปร. ปี 2530 จำนวน ๑๐ เหรียญ พร้อมซองซีนเดิมๆ ของดีที่ราคาไม่แพง
ราคา 3,000.00 $
เหรียญใบโพธิ์รูปเหมือน สมเด็จพระญาณสังวร เนื้อนวะ รุ่น 80 พรรษา 3 ตุลาคม 2536 No.9209
ราคา 2,600.00 $
พระกริ่งไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศวิหาร รุ่นผ้าป่าสิงห์บุรี 2528 สวยเดิม แบบกล่องหนังครบชุด สวยๆ หายากกกก
ราคา 28,000.00 $
** เหรียญโล่ใหญ่ ( หน้ากาก ) สมเด็จพระญาณสังวร ปี 36 ครบรอบ 80 พรรษา ขนาด 8 x 9 นิ้ว สร้าง 99 องค์
ราคา 15,000.00 $
พระกริ่ง ๗ รอบ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช งามทุกมุมมอง เนื้อนวะ กลับดำครับ
ราคา 3,500.00 $
เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ระลึก ครบ ๒๓ ปี แห่งการสถาปนาฯ ทองแดง
ราคา 500.00 $
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช พิมพ์หยดน้ำ เนื้อทองคำ พิมพ์เล็ก ครบ 1 ปี สถาปนา พร้อมเลี่ยมทอง 11 กรัม
ราคา 26,000.00 $
พระกริ่งสมเด็จพระวันรัต พิมพ์ใหญ่ครับ  ต๊อกโค๊ตหนูที่ฐานด้านหลัง และโค๊ต จพ. ที่ใต้ฐาน ปี ๕๕
ราคา 999.00 $
เหรียญพระรูปเหมือน ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช เนื้อทองคำ หนัก 30 กรัม No.47ต่ำกว่าราคาจอง
ราคา 75,000.00 $
พระกริ่ง ๗ รอบ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศ เนื้อทองคำ No.๖๐๒
ราคา 70,000.00 $
พระไพรีพ่ายฤทธิ์ ญสส. ปี 2535 เนื้อทองคำ หนัก ๓๒.๘๕ กรัม พร้อมกล่องเดิมครับ
ราคา 85,000.00 $
ครอบน้ำมนต์ รุ่นสุดท้าย สมเด็จพระสังฆราช รุ่น ๑ ศตวรรษ (๑๐๐ ปี) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จสังพระฆราช
ราคา 19,999.00 $
พระสมเด็จอุณาโลม ปีพ.ศ.2519 พร้อมกล่องเดิมๆ หายากมาก (หลวงปู่โต๊ะปลุกเสก 5 คืนเต็ม) สภาพเก่าเก็บ
ราคา 800.00 $
ชุดสุดคุ้มครับ สืามงคลสักการะ สร้างเมื่อปี 2529 ที่ระลึก ๗๒ ปีฯ มี 6 เหรียญ ครบเซ็ท คุ้มสุด ๆ
ราคา 1,200.00 $
เหรียญที่ระลึก งานออกพระเมรุ สมเด็จพระสังฆาช เนื้อทองคำ พ.ศ. 2532 หนัก 12.43 กรัม  เกือบ 1 บาท
ราคา 22,000.00 $
พระศาสดา ปี 2516 รุ่นแรก ๕ รอบ สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร งาม แท้+กล่องครบถ้วน หายาก....
ราคา 29,000.00 $
พระกริ่งสุวัฑฒโน รุ่นแรก ของสมเด็จพระญาณสังวร นวะ ปี 2521 พร้อมเลี่ยมทองอย่างงาม ที่สุดแห่งการสะสม
ราคา 80,000.00 $
เหรียญทรงผนวช เนื้อทองแดง 8 ซ.ม. รุ่นบูรณะพระเจดีย์ 2550 พร้อมกล่องเดิม ๆ อลังการมาก งาม ๆ หายาก
ราคา 18,000.00 $
พระกริ่งไพรีพินาศ ชุดเนื้อทองคำ นวะ เงิน ทองคำหนัก ๒๕ กรัม รุ่นฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี ๓ ต.ค. พ.ศ.๒๕๕๖
ราคา 85,000.00 $
หลวงปู่ทวด (พิมพ์ใหญ่) เนื้อทองคำ รุ่นเจริญพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช เนื้อทองคำ 45 กรัม No.4
ราคา 160,000.00 $
พระชัยวัฒน์พุทธสิหิงค์ ภปร ธรรมศาสตร์ (รุ่นสร้างหอพระ) 65 ปี ธรรมศาสตร์ 2543 ทองคำ No.1315
ราคา 20,000.00 $
พระชัยวัฒน์พุทธสิหิงค์ ภปร ธรรมศาสตร์ (รุ่นสร้างหอพระ) 65 ปี ธรรมศาสตร์ 2543 ทองคำ No.1330
ราคา 20,000.00 $
พระชัยวัฒน์เจ้าสัว ชุดทองคำ มี 4 เนื้อ มีทองคำ๖ กรัม,เงิน,นวะ และสัมฤทธิ์ จัดสร้าง ๒๐๐ ชุด ชุดที่ ๒
ราคา 23,000.00 $
พระกริ่ง ๗ รอบ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศ เนื้อทองคำ No.๔๐๔
ราคา 67,000.00 $
บาตรน้ำมนต์ ญสส. หายากมาก ขนาด 9 นิ้ว เลขสวย NO. 2955 สร้าง พ.ศ.2534 สำหรับพิธีมงคลทั้งหลายครับ
ราคา 13,000.00 $
เหรียญบาตรน้ำมนต์ หลังลายเซ็นพระนาม สมเด็จพระญาณสังวร ปี พ.ศ. ๒๓  ในหลวงเททองฯ เหรียญที่ 2
ราคา 1,400.00 $
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ ปี 2530 ครบชุด พร้อมกล่อง องค์นี้ สภาพสวยแชมป์ครับ หายากแล้วคับ สภาพแบบนี
ราคา 40,000.00 $
พระกริ่งนิรันตราย ปี 2538 เนื้อนวะ วัดบวรนิเวศวิหาร งามสุด ๆ พร้อมเลี่ยมทองคำ งามที่สุด
ราคา 25,000.00 $
พระชัยวัฒน์ คชวัตร รุ่น 90 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช เนื้อทองคำ No.467 จัดสร้าง 999 องค์เท่านั้น
ราคา 60,000.00 $
พระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราช พิมพ์เล็ก หนัก 7.59 กรัม รุ่น คชวัตร  90 พรรษา งามฝุด ๆ สภาพสวยแชมป์
ราคา 45,000.00 $
พระกริ่งไพรีพินาศ ภปร. 2535 เนื้อทองคำ ในหลวงเสด็จเททอง สมเด็จพระญาณฯ จุดเทียนชัย ราคาพิเศษสุดๆ ...
ราคา 45,000.00 $
พระกริ่งธนปาโล รุ่นมหาเศรษฐี ผสมแร่เหล็กไหล หลวงปู่แว่น ธนปาโล ทองคำหนัก 3 บาท ยิ่งใหญ่อลังการ
ราคา 85,000.00 $
มาแล้ว สำหรับท่านที่ถามถึง เหรียญบารมี สมติงสะ สมเด็จพระสังฆราช เนื้อทองเหลือง สร้างปี พ.ศ. 2553
ราคา 550.00 $
รายการวัตถุมงคลมาใหม่  |  เว็บบอร์ด  |  เกี่ยวกับเรา  |  บทความ  |  วิธีการชําระเงิน  |  หน้าแรก  |  ปฏิทินข่าวสาร  |  ติดต่อเรา  |  Sitemap
© 2001- . TARAD.com. All Rights Reserved.