SignIn!!
หน้าแรก พระเครื่องมาใหม่ เว็บบอร์ด เกี่ยวกับเรา บทความ วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย
 
Mobile    
Search:
Register   Shopping Cart
Web Stat
 
 
Open Web 02/07/2550
Last Update 27/05/2559
All Pageviews
All Products/Service 2943
 

Product/Service Categories
 
Product/Service Price Index
View All Categories (2943)
 พระพุทธชินสีห์
พระศาสดา
 พระไพรีพินาศ
 พระนิรันตราย
 พระแก้วมรกต
 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
 เนื้อทองคำ
 พระผง
 พระบูชา
 พระเครื่องสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ )
 ในหลวง
 พระนางพญา
 หนังสือ
 พระประจำวันเกิด
 พระเครื่องของวัดอื่น ๆ
 พระพิฆเนษ
 จตุคามรามเทพ
 โบว์ชัวร์พระเครื่อง
 พระเกจิอาจารย์
 บาตรน้ำมนต์
 พระสมเด็จสุคโต
 พระแก้วมรกต
 พระโชว์
 พระสวยแชมป์ ติดรางวัลงานประกวดต่างๆ
 อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
 วัตถุมงคลคุ้มเกล้า พระกริ่งศิรากาศ
 เหรียญสนทนาธรรม
 เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร
อุปกรณ์ กล้องส่องพระ
สิ่งมงคลสักการะ รุ่น ๑ ศตวรรษ พระสังฆราช
 พระสมเด็จอรหัง ปี 2519
 พระกริ่งอุดมสมบูรณ์ (กริ่งปุ้มปุ้ย)
 ศึกษาและสะสม
 พระกริ่งนิรันตราย - พระไพรีพินาศ
 เหรียญทรงผนวชทุกรุ่น
 พระกริ่ง ๗ รอบ สมเด็จพระญาณสังวร
 วัตถุมงคลรุ่น ๘๐ พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร
 พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ ปี 2530
 พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ วัดตรีทศเทพ ปี 2530
 พระกริ่งโภคทรัพย์ วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2535
 พระชินสีห์ ภปร. ทนฺโต เสฏฺโฐ (ผสมพระทนต์ในหลวง)
 พระนิรันตราย รุ่น สนง.ตำรวจแห่งชาติสร้าง
 วัตถุมงคล รุ่น ๕ รอบ สมเด็จพระญาณสังวร ปี ๒๕๑๖
 พระพุทธชินราช รุ่น รักแผ่นดินเกิด
 พระสมเด็จนางพญา สก. ๕ รอบ พระราชินี
 เหรียญบาตรน้ำมนต์ ปี 2523
 สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) พระองค์ที่ ๑๘
 พระพุทธชินราช รุ่นรักแผ่นดินเกิด
 พระกริ่งสุวัฑฒโน รุ่นแรก 2521
 พระกริ่งไพรีพินาศและกริ่งนวปทุม ปี ๒๕๓๕
 พระกริ่งไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศวิหาร รุ่นผ้าป่าสิงห์
 เหรียญหนึ่งในสยาม หลังสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี ๒๕๑
 เหรียญสมเด็จพระสังฆราช รุ่น 600 ปี วัดเจดีย์หลวง
 พระกริ่งวชิรมงกุฏ พ.ศ. 2511
 สิ่งมงคลสักการะ ชุด 99 พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร
 พระกริ่งภูริทัตโต พ.ศ. ๒๕๒๐
 เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร รุ่น ครบรอบ ๑ ปี การสภาปนา
 กริ่ง ๘ รอบ ๙๖ พรรษา สมเด็จพระญาณสังวรฯ
 พระกริ่งโสฬส มปร. วัดราชประดิษฐ พ.ศ.๒๕๑๕
 รูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร ทุกต่างๆ
 พระกริ่งนิรันตราย วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 2538
 พระกริ่งยอดแก้ว สมเด็จพระสังฆราช 92 พรรษา 2548
 วัตถุมงคลรุ่น ๘ รอบ ๙๖ พรรษา สมเด็จพระสังฆราช ๒๕๕๒
 เหรียญที่ระลึกครบ 1 ปี การสถาปนาฯ สมเด็จพระสังฆราช
 พระรูปเหมือน สมเด็จพระญาณสังวร รุ่นแรก ปี 2531
 พระกริ่งไพรีพินาศ รุ่นเขาค้อ พ.ศ. 2520
 เหรียญพระมหาชนก พิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็ก
 จองพระ
 เหรียญพระนเรศวรมหาราช
 พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) วัดบวรนิเวศวิหาร
 

บริการของร้านค้า
 
หน้าแรก
สินค้า
เว็บบอร์ด
เกี่ยวกับเรา
บทความ
วิธีการชําระเงิน
ติดต่อเรา
ปฏิทินข่าวสาร
แจ้งการชำระเงิน
 

Newsletters
 
Please input email
 

Web Links
 
พระสมเด็จศาสดา รุ่นแรก วัดบวรนิเวศวิหาร
พระกริ่งปวเรศ รุ่นแรก วัดบวรนิเวศวิหาร
พระกริ่งฉลองพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
พระกริ่งไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศวิหาร 2528
พระกริ่งพุทธนิมิตที่ระลึกรับสถาปนาเป็นสมเด็จพระวันรัต 5 ธันวาคม 2552
วิธีบูชาพระไพรีพินาศให้เกิดผล
ประวัติพระ ภปร. พ.ศ.2508 วัดบวรนิเวศวิหาร
พระกริ่งปวเรศ ปี 2530 วัดบวรนิเวศวิหาร
พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ ลำดับที่ ๑
พระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ลำดับที่ ๒
พระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ลำดับที่ ๓
พระประวัติสมเด็จพระสังฆราช เจ้า กรมหลวงวชิรญาณววศ์ เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ลำดับที่ ๔
ประวัติพระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ลำดับที่ ๕
พระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ลำดับที่ ๖
งานฉลองพระชันษา ๙๖ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒
พระปั้นหย่า พระตำหนักที่ในหลวงทรงประทับ ขณะทรงผนวช
พระตำหนักของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ประทับ ขณะดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
ตำหนักบัญจบเบญจมา สถานที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
ต้นสักที่ในหลวงทรงปลูกขณะทรงผนวช ปี ๒๔๙๙
 

Ẻͺ͹Ź
 
  สำหรับลูกค้าที่สนใจเช่าบูชารุ่นไหน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 092-505-9977 (LineID: 0925059977) หรือที่ 083-708-9292 ( LineID :0837089292) หรืออีเมล์ที่ pm_petch@hotmail.com
แต่ขอความกรุณาอย่าเพิ่งโอนเงินเข้ามาก่อนนะครับ เพราะบางครั้ง พระเครื่องรุ่นนั้น ๆ อาจจะมีคนเช่าบูชาไปแล้วก็ได้ ...กรุณารอคำยืนยันจากผมก่อนนะครับ....ค่อยโอนทีหลัง
 
Webboard
Total: 39:               
 
   1 2         Go to: Go
วิธีบูชาพระไพรีพินาศให้เกิดผล [No. 0]
วิธีบูชาพระไพรีพินาศให้เกิดผล

พระไพรีพินาศนั้นได้ชื่อว่ามีดีทางกำหราบศัตรูทั้งปวงที่คิดร้ายแต่คนที่ใช้อานุภาพต้องบริสุทธิ์คือ

1.อยู่ในศีลธรรมอันดีไม่คิดร้ายคนอื่นไม่มัวเมาด้วยโมหะคิดจะเอาชนะคนอื่นเป็นที่ตั้งไม่คิดร้ายต่อผู้คิด ร้ายหรือใส่ร้ายตน
2. ไม่ตอบโต้ด้วย กาย วาจา และใจคงมั่นนความสุจริตเป็นที่ตั้งแม้จะถูกรบกวนหรือให้ร้ายก็ยึดมั่นในอุเบกขา และสันติธรรม

เมื่อมีเหตุผลเช่นนี้แล้วจึงจะอาศัยเป็นผลขอรองรับบารมีจากพระพุทธไพรีพินาศได้อย่างเต็มที่ การรับบารมีทำได้ดังนี้
-เขียนชื่อศัตรูที่มุ่งร้ายตนและนามสกุลตั้งจิตอธิษฐานต่อพระพุทธไพรีพินาศที่มีอยู่กับตัวว่าขอบารมีกำหร าบศัตรูให้แพ้ภัยตัวเองไป
-พับกระดาษที่มีชื่อของศัตรูให้เป็นแผ่นแล้วเอาพระพุทธไพรีพินาศวางทับลงไป
-เมื่อสวดมนต์ไหว้พระแล้วให้แผ่เมตตาไปยังคนผู้นั้นอย่าให้ขาดขอให้เขามีสติระลึกถึงกรรมและเลิกรังควาญรั งแก
-เมื่อผู้คิดร้ายสำนึกได้หรือมีอันเป็นไปแล้วเอาชื่อออกและแผ่เมตตาให้ถือว่าเขาได้รับกรรมแล้วเป็นอันสิ้ นสุดกรรม

ข้อพึงระวัง

-ถ้าตนเองคิดร้ายต่อต้านโต้ตอบเขาวันใดผลร้ายนั้นจะย้อนเข้าตัวเองพินาศสิ้นไปด้วยอกุศลกรรม
-ดังนั้นไม่ว่าผู้ใดก็ตามนำเอานามของพระพุทธไพรีพินาศไปตั้งเป็นสิ่งที่คิดทำร้ายผู้อื่นหรือใช้พระพุทธไพ รีพินาศในทางที่ผิดคือสาปแช่งผู้ที่เขาไม่มีความผิดไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่กล่าวแล้วจะพึงได้รับผลสะท้อนกลับ แบบมูมเมอแรงถึงกับพินาศไปเองด้วยประการต่าง ๆ
-จึงขอให้ทุกท่านที่จะใช้พระพุทธไพรีพินาศโปรดสังวรไว้ด้วยอย่าทำร้ายตัวเองด้วยพระไพรีพินาศเป็นอันขาด>

พระคาถาบูชาพระไพรีพินาศ

ตั้งนะโม 3 จบ

นะมัสสะ พระพุทธะไพรีพินาศายะ มาราปะราชะยัง นะมามิหัง พุทธังวันทามิ ธัมมังวันทามิ สังฆังวันทามิ สัพพะโส

ขอให้ข้าพเจ้าจงประสพแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยบารมีของพระพุทธไพรีพินาศเทอญ


อ่านกระทู้นี้ตั้งแต่แรกนึกอยากได้พระไพรีพินาศมาก แต่จำได้ว่าเคยได้มาแล้วไม่แน่ใจเอาไว้ที่บ้านไหน ผ่านไปหลายวันก็เจออยู่ที่บ้านนี้แต่อยู่ตรงข้างล่าง ได้มาสองตลับปี 30 พี่สาวบอกว่าองค์นึงเลี่ยมแล้วให้น้องสาวไปแล้วเพราะเขาต้องทำงานในประเทศที่มีสงครามประจำจะได้มีป้องกันตัว ก็เลยเหลือองค์เดียว เราเองกลัวจะหายเพราะด้านล่างเป็นร้านค้าก็้เลยเก็บมาใส่พานเอาไว้

ผ่านไปไม่กี่วันขโมยขึ้นบ้าน จริงๆ มันควรจะไม่ได้อะไรเลยเพราะทรัพย์สินอยู่ในห้องนอนของทุกคนในบ้าน มันเข้ามาในตัวบ้านแล้วลงไปค้นของชั้นล่างที่เป็นร้าน แต่วันนั้นพี่สาวดันลืมกระเป๋าไว้แล้วบอกพี่เขยให้ลงไปเอาถึงสามหนแต่เขาก็ไม่ได้เอาขึ้นมาให้มันก็เลยได้เงินไป 4-5 พันบาท แต่บัตรเครดิตไม่ได้แตะเอาไปสักใบ น่าจะเป็นพวกต่างด้าว เพราะแถวนี้มีแต่ต่างด้าวทั้งนั้น

บ้านหลังอื่นๆ เคยโดนงัดได้ไปเป็นแสน วันที่เราโดนก็ไปงัดตั้งสี่หลัง แต่ได้นิดเดียวเพราะคนรู้แกวไม่เก็บเงินไว้เยอะแล้ว ของเรามีเศษสตางค์ใส่ไว้ในลิ้นชักแลกไว้เยอะๆ ค่อยแบ่งเอามาใส่กระเป๋าเก็บเงิน รวมแล้วหลายร้อยบาทมันก็รวมๆ ใส่ถุงไว้แต่ไม่ทันได้ไปคงไปเจอกระเป๋าพี่สาวก็เอาแบงค์ใหญ่ไปดีกว่า ก็ได้แค่นั้น

ไม่รู้ว่าพระย้ายมาอยู่ห้องเราหรือเปล่า เราเลยไม่โดนอะไร เพราะมันคงรอมาตั้งแต่ห้าทุ่ม รอไม่ไหวไปงัดบ้านอื่นก่อน เรากว่าจะนอนก็เกือบตีสามแล้ว ดีที่ไม่ออกไปเจอมัน

ปล. เพื่อนบอกว่าพระไพรีพินาศไม่นิยมเอามาห้อยคอหรือคะ เขาบอกว่าแรงไป
By : s  email  (Read 326200 | Answer 41)  (27/01/2553 13:45:27)IP. : 125.24.120.xxx
Answer No. 1
http://www.payakorn.com/webboard_ans.php?q_id=29499
By : s  email  (27/01/2553 13:48:30) IP. 125.24.120.xxx
Answer No. 2
ถ้าเราจะไม่ใช้พระไพรีพินาศแล้วควรทำอย่างไรคับ
By : จอร์จ  email  (17/04/2553 09:32:23) IP. 118.172.20.xxx
Answer No. 3
ชอบพระไพรีพินาศมาก มีไว้เพื่อคุ้มครองและปกปักรักษาตลาดกาลและนานเทอญ
By : สัญชัย สุขอารมย์  email  (23/05/2553 12:01:30) IP. 172.37.1.xxxxxx
Answer No. 4
ชอบพระไพรีพินาศมาก มีไว้เพื่อคุ้มครองและปกปักรักษาตลาดกาลและนานเทอญ
By : สัญชัย สุขอารมย์  email  (23/05/2553 12:02:55) IP. 172.37.1.xxxxxx
Answer No. 5
คาถาบูชาพระไพรีพินาศ // ใช้บทไหนครับ เพื่อความถูกต้องครับ รบกวนผู้รู้ด้วยครับ.

1. พระคาถาบูชาพระไพรีพินาศ
ตั้งนะโม 3 จบ
อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ สุจิรํ ปรินิพฺพุโต
คุเณหิ ธรมาโนทานิ ปารมีหิ จ ทิสฺสติ
ยาวชีวํ อหํ พุทธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คโต
ปูเชมิ รตนตฺตยํ ธมฺมํ จรามิ โสตฺถินา

** แล้วต้องอ่านออกเสียงยังไงครับ ผมออกเสียงไม่ถูกครับ..


2. พระคาถาบูชาพระไพรีพินาศ
ตั้งนะโม 3 จบ
นะมัสสะ พระพุทธะไพรีพินาศายะ มาราปะราชะยัง นะมามิหัง พุทธังวันทามิ ธัมมังวันทามิ สังฆังวันทามิ สัพพะโส

"ขอให้ข้าพเจ้าจงประสพแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยบารมีของพระพุทธไพรีพินาศเทอญ"


*** ผมสงสัยครับ ว่าควรเป็น ข้อ1. หรือ ข้อ2. ครับ


ขอบพระคุณมากครับ.... นนท์
By : นนท์  email  (12/09/2553 22:11:34) IP. 124.121.84.xxx
Answer No. 6
** คาถาบูชา นี้อักอันครับ

3. คาถาบูชาพระไพรีพินาศ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ว่า 3 จบ)

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ สุจิรัง ปะรินิพพุโต
คุเณหิ ธะระมาโนทานิ ปาระมีหิ จะ ทิสสะติ
ยาวะชีวัง อะหัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สะระณังคะโต
ปูเชมิ ระตะนัตตะยัง ธัมมัง จะรามิ โสตถินา

>>> รบกวนผู้รู้ด้วยครับ ขอบคุณครับ นนท์
By : นนท์  email  (12/09/2553 22:15:10) IP. 124.121.84.xxx
Answer No. 7
ข้อ1 , 3 เป็นอันเดียวกัน ครับ ผมก็นั่งอ่านข้อ1 อยู่นานๆ ๆ ๆ อ่าว ข้อ3 เป็นคำอ่านของข้อ1 นี่น่า

ขอบคุณครับ...

>>> หรือว่า ข้อ2 เป็นบทอย่างย่อ ก็ไม่รู้นะครับ..

-- ท่านใดทราบรบกวนแนะนำด้วยครับ..... นนท์
By : นนท์  email  (14/09/2553 11:03:20) IP. 124.121.81.xxx
Answer No. 8

พอดีฝันว่าได้พี่สาวให้พระไพรีพินาศแบบนี้คืออะไรใครรู้***ง

By : gun  email  (20/11/2553 18:14:53) IP. 125.26.179.xx
Answer No. 9

พอดีฝันว่าพี่สาวให้พระไพรีพินาศแบบนี้คืออะไรใครรู้***ง

By : gun  email  (20/11/2553 18:23:25) IP. 125.26.179.xx
Answer No. 10

รับสอนไสยศาสตร์หลายแขนง 089-4900-111

By : ตุ๊  email  (25/11/2553 11:01:55) IP. 110.164.250.xxx
Answer No. 11

ผมก็มีพระพรีพินาศเหมือนกันแต่เป็นรุ่นถวายราชสักการะปี34เป็นเนื้อนวะขนาดห้อยคอ และพระบูชาหน้าตัก5นิ้ว1องค์ผมได้มาตอนไปช่วยงานที่วัดบวรตอนนี้ผมอยากจะให้เช่าขนาดบูชา 3000บาทท่านไดสนใจติดต่อด่วน โทร 0805587536 (พร) สภาพสวย

By : ธวัช เอื้อสกุล  email  (16/01/2554 21:48:05) IP. 119.31.95.xxx
Answer No. 12

ผมก็มีพระพรีพินาศเหมือนกันแต่เป็นรุ่นถวายราชสักการะปี34เป็นเนื้อนวะขนาดห้อยคอ และพระบูชาหน้าตัก5นิ้ว1องค์ผมได้มาตอนไปช่วยงานที่วัดบวรตอนนี้ผมอยากจะให้เช่าขนาดบูชา 3000บาทท่านไดสนใจติดต่อด่วน โทร 0805587536 (พร) สภาพสวย

By : ธวัช เอื้อสกุล  email  (16/01/2554 21:50:09) IP. 119.31.95.xxx
Answer No. 13

ผมก็มีพระพรีพินาศเหมือนกันแต่เป็นรุ่นถวายราชสักการะปี34เป็นเนื้อนวะขนาดห้อยคอ และพระบูชาหน้าตัก5นิ้ว1องค์ผมได้มาตอนไปช่วยงานที่วัดบวรตอนนี้ผมอยากจะให้เช่าขนาดบูชา 3000บาทท่านไดสนใจติดต่อด่วน โทร 0805587536 (พร) สภาพสวย

By : ธวัช เอื้อสกุล  email  (16/01/2554 21:54:40) IP. 119.31.95.xxx
Answer No. 14

เราบูชาแล้วเกิดผลจริง ๆ  คนคิดร้ายเราไม่เคยตอบโต้  แล้วมันก็แพ้ภัยตัวเอง

By : นด  email  (27/01/2554 17:14:53) IP. 115.87.113.xxx
Answer No. 15

ขอถามผู้รู้ค่ะ แล้วเวลาเราไหว้พระไพรีพินาศ ต้องใช้ธูปกี่ดอก และสิ่งที่ท่านชอบคืออะไรคะ

By : yo  email  (01/02/2554 13:46:41) IP. 202.69.140.xxx
Answer No. 16

ใช้ได้ผลนะคะ  เพราะมีคนไม่หวังดีด้วย ลองทำดู แผ่เมตตาให้เขาไปซะ

อโหสิกรรม ให้

By : สงกรานต์ อิศรานุวัฒน์  email  (21/03/2554 16:03:41) IP. 202.151.6.xx
Answer No. 17

ห้อยคออยู่ครับ ไพรีพินาศรุ่นหยดน้ำ  กับพระนิรันคราย ชอบมากสององค์นี้ประวิติเยอะครับรอดตายมาได้ทุกครั้ง ทั้งอุบัติเหตุ พฤษภาทมิฬ ฯลฯ 

By : เอ็ม  email  (04/04/2554 10:52:15) IP. 182.53.132.xx
Answer No. 18

ผู้หญิงแขนคอได้ไหมค่ะ

By : เอม  email  (19/05/2554 09:34:31) IP. 101.109.19.xxx
Answer No. 19

ผู้หญิงแขนคอได้ไหมค่ะ

By : เอม  email  (19/05/2554 09:36:28) IP. 101.109.19.xxx
Answer No. 20

ได้ทั้ง หญิงและชาย ครับ เป็นสิริมงคลแก่ผู้ไหว้บูชา

By : ก.  email  (19/05/2554 13:22:16) IP. 125.24.183.xx
Answer No. 21

ผมมีรุ่น ร่มไทร 80  ปี 2536 ของวัดบวรนิเวศวิหาร  ขอทราบข้อมูลผู้รู้ด้วยครับ

 

By : นิพนธ์ ถาวระ  email  (04/06/2554 01:28:02) IP. 124.122.188.xxx
Answer No. 22

ผมมีพระไพรีพินาศ กระทรวงมหาดไทย พล.ต.สนั่น  ขจรประศาสน์ ปี2538

By : ไชยวัฒน์  email  (12/07/2554 19:14:15) IP. 1.47.178.xxx
Answer No. 23

ตอนที่อ่านทีแรกก็กลัว  ไม่กล้าเช่ามาบูชา  เพราะต้องเป็นคนจิตใจบริสุทธิ์มากใช่ไหม  แต่เรายังมีกิเลส  บางทีโมโหมากๆก็ลืมตัวแช่งเขาโดยไม่ทันคิดหรอก  เลยกลัวว่าจะเข้าตัวเอง  (แต่แปลกตรงที่ใครถูกเราแช่งมักจะเกิดเรื่องตามที่่เราแช่งเสมอ)  ตอนหลังก็ตัดสินใจเช่ามาจนได้  เพราะดวงเป็นคนมีศัตรูเยอะมาก  เป็นดวงนางพญาค่ะ  เอ๊ะ  ยังไงเหรอ  ก็เวลาเรียงตามหลักเลขศาสตร์7หลัก  มันได้เลข1ทั้งสามบรรทัด  เกิดวันอาทิตย์=1  เดือนธันวาคมหรือเดือนอ้าย=1  ปีมะแม=1  จึงกลายเป็นว่าดวงแปลกกว่าชาว***นเขา  อาจารย์สุมาลีบอกว่านี่คือดวงนางพญา  เป็นแมว9ชีวิต  คนขึ้นรถเมล์10คนตายหมด  มีดิฉันรอดอยู่คนเดียว  นี่แหละดวงนางพญาล่ะ

By : ณัฏฐ์รวีนี  email  (21/07/2554 22:03:09) IP. 110.49.241.xxx
Answer No. 24

ขอบคุณครับสำหรับพระคาถาบูชา พระไพรีพินาศ กับการบูชา

By : arm888  email  (17/08/2554 16:16:58) IP. 110.77.241.xxx
Answer No. 25

ดีครับ

By : อ๋อย พระเครื่อง  email  (15/10/2554 16:54:42) IP. 180.183.162.xx
Total: 39:               
 
   1 2         Go to: Go
Comments
Description : *
Picture :
(File picture should be [ jpg , jpeg , gif ] and file is not over 100 Kb)
Name : *
E-Mail :
* Please enter the correct number
 
Hot Product/Service
 
เหรียญสมเด็จพระสังฆราช รุ่น 600 ปี พ.ศ.2538 เนื้อทองคำ หนัก 23 กรัม งามสุดๆ
ราคา 60,000.00 $
พระกริ่งยอดนิยมอันดับ 1 สมเด็จพระญาณสังวร พระกริ่งบวรรังษี เนื้่อนวะ งามสวยแชมป์ พร้อมเลี่ยมทองคำ
ราคา 290,000.00 $
พระรูปเหมือนบูชา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช รุ่นแรก 2531 หน้าตัก 3 นิ้ว ที่สุดแห่งพระบูชา
ราคา 28,000.00 $
ที่สุดแห่งพระกริ่งไพรีพินาศ ต้องรุ่นเขาค้อ ชุดทองคำ พร้อมกล่องเดิม ได้รับพระราชทานจากในหลวง งามสุด
เหรียญพระไพรีพินาศ ภ.ป.ร. 50ปี ทรงผนวช ชุดทองคำ เงิน ทองแดง ทองคำ หนัก 23 กรัม สวยสุด
โทรสอบถามครับ
พระกริ่งอุดมสมบูรณ์ (กริ่งปุ้มปุ้ย) ปี ๒๕๓๕ ทองคำ เงิน นวะ ที่สุดแห่งการสุะสมพระเครื่องสมเด็จวันรัต
ราคา 120,000.00 $
พระนิรันตรายบูชา เนื้อโลหะ สามกษัตริย์ ขนาดหน้าตัก 2 ซ.ม. พร้อมฐานไม้สักและครอบแก้ว
ราคา 1,200.00 $
เหรียญพระชัยหลังช้าง หลัง ภปร. ปี 2530 จำนวน ๑๐ เหรียญ พร้อมซองซีนเดิมๆ ของดีที่ราคาไม่แพง
ราคา 3,000.00 $
พระกริ่งฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระสังฆราช เนื้อนวะ หายากแล้วตอนนี้ สภาพงามสุด ๆ สวยแชมป์
ราคา 9,600.00 $
พระแก้วมรกตลอยองค์ ภปร. เนื้อเรซิ่นหุ้มทองคำ หน้าตัก 1/2 นิ้ว พร้อมเลี่ยมทองคำยกซุ้มหัวสิงห์ สุดคุ
ราคา 15,000.00 $
พระแก้วมรกตลอยองค์ เนื้อเรซิ่นหุ้มทองคำ99 หน้าตัก 1/2 นิ้ว เลขหลักร้อย No.986 หายากมาก พร้อมกล่อง
ราคา 13,000.00 $
พระกริ่งอุดมมงคล ๖ รอบ พระพรหมมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร เนื้อนวะ พร้อมกล่องกัมมะหยี่ ๗๒ ปี(สมเด็จวันรัต)
ราคา 9,999.00 $
เหรียญสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ปี 2525 เนื้อทองคำ หายากสุด ๆ ครับ องค์นี้
ราคา 43,500.00 $
เหรียญทรงผนวช เนื้อนวะ รุ่นบูรณะพระเจดีย์ ปี 2550 วัดบวรนิเวศวิหาร หายากครับ เนื้อนี้ สร้างน้อย...
ราคา 15,000.00 $
พระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชเจ้า รุ่่น ศตวรรษ พระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ 2515
ราคา 999.00 $
พระกริ่งคชวัตร รุ่นแรก เนื้อนวะ ฉลอง 90 พรรษา ปี46 หายากสุดในปัจจุบัน สวยแชมป์ ไม่มีกล่อง No.857
เช่าบูชาไปแล้ว..
เหรียญนาคปรก หลังยันต์บารมี 30 ทัศ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เนื้อทองเหลือง พ.ศ.2553
ราคา 600.00 $
พระกริ่งอุดมสมบูรณ์ (กริ่งปุ้มปุ้ย) เนื้่อทองผสม ปี 43 สมเด็จพระวันรัต รก.วัดบวรนิเวศ น่าจับตาที่สุด
ราคา 3,200.00 $
พระกริ่งอุดมสมบูรณ์ (กริ่งปุ้มปุ้ย) เนื้่อนวะ รุ่นแรก ๒๕๓๕ พร้อมกล่องเดิมไม่ผ่านการใช้ สภาพผิวเดิมๆ
ราคา 8,000.00 $
พระกริ่งพุทธศิริราช ครบ 84 ปี รพ.ศิริราช เนื้อนวะ สังฆราช 3 พระองค์ปลุกเสก ในหลวงเสด็จในพิธี หายาก..
ราคา 14,000.00 $
พระกริ่งพุทธศิริราช ครบ 84 ปีรพ.ศิริราช เนื้อนวะ สังฆราช 3 พระองค์ปลุกเสก ในหลวงเสด็จในพิธี องค์ที่2
ราคา 14,000.00 $
สุดยอดของดีแห่งยุค....พระพุทธนาราวันตบพิธ ปี 2542 พร้อมกล่อง-โบว์ชัวร์ บรรจุเส้นพระเกศาในหลวง
ราคา 999.00 $
เหรียญพระไพรีพินาศ รุ่น ปี ๒๕๔๘ งาม ๆ เดิม ๆ พร้อมกล่องเดิม ๆ จากวัดเลยครับ
(เฃ่าบูชาไปแล้ว)
เหรียญที่ระลึก งานออกพระเมรุ สมเด็จพระสังฆาช  เนื้อทองคำ  หนัก 12.43 กรัม
ราคา 17,500.00 $
เหรียญสมเด็จญาณสังวร รุ่น 2 ปี 2529  เนื้อทองแดง งามๆ เหรียญรุ่น 1 ราคาไปไกลแล้ว เก็บรุ่นนี้ดีกว่า.
ราคา 999.00 $
เหรียญพระแก้วมรกต เนื้อทองคำ เนื้อเงิน และเนื้อนวะ ญสส. รุ่นมรดกไทย มรดกโลก ทองคำหนัก 5 กรัม +กล่อง
ราคา 14,500.00 $
พระรูปเหมือนลอยองค์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช รุ่น 80 พรรษา ญสส. พ.ศ.2536 เนื้อเงินราคาเบาๆ
ราคา 1,300.00 $
พระกริ่งฉลองพระชนมายุ 96 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช เนื้อนวะ พร้อมกล่องเดิม ราคาเบา ๆ ครับ
ราคา 8,500.00 $
รูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราช เนื้อโลหะผสม ความสูง ๕๙ ซ.ม. พร้อมฐานหินอ่อนจำนวนจัดสร้าง ๑๑๙ องค์เท่านั้น
ปิดโครงการแล้วครับ
เหรียญฉลุพระกริ่งพุทธปวเรศ เนื้อบรอนซ์แก่ทอง ลงยาสชมพู งามสุด หมายเลขมหามงคล No.109 งามสุดๆ ครับ
ราคา 5,500.00 $
บาตรน้ำมนต์ รุ่น ๘๐ พรรษา ๓ ต.ค. ๓๖ สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร สวยแชมป์...ไม่ผ่านการการใช้
ราคา 55,000.00 $
เหรียญพระรูปเหมือน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ภปร. เนื้อนวะโหละ รุ่น 8 รอบ 2552 งามสุด ๆ
ราคา 7,000.00 $
พิเศษ....เหรียญฉลุพระกริ่ง พุทธปวเรศ เนื้อเงิน องค์ทองคำ No.51 จำนวนจัดสร้าง 199 องค์ ราคาตำกว่าจอง
ราคา 15,000.00 $
พระพนัสบดี ญสส. รุ่นแรก ปีพ.ศ. 2534 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 3 วาระพฺิธีปลุกยิ่งใหญ่ เกจิ
ราคา 1,999.00 $
พระกริ่งยอดแก้ว ญสส. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เนื้อนวะ หมายเลข ๔๒๒๕ ราคาเบาหวิว
ราคา 4,500.00 $
สุดคุ้ม .....ชุดมงคลสักการะ ๒๕๒๙ ร.พ.จุฬาลงกรณ์ พระจิตรลดา คมชัด เห็นหน้าเห็นตา ครับ กล่องกรรมการ...
ราคา 999.00 $
พระกริ่งยอดแก้ว ญสส. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เนื้อนวะ หมายเลข ๔๒๓๔ สภาพสวยแชมป์เลยครับ...
ราคา 4,500.00 $
พระบูชาอุดมสมบูรณ์(ปุ้มปุ้ย) 3 นิ้ว รุ่นแรกของสมเด็จพระวันรัต ปี 35 ที่สุดแห่งพระบูชาปุ้มปุ้ย 3นิว
ราคา 18,500.00 $
เหรียญพระพุทธชินสีห์ เนื้อเงิน รุ่น 80 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ปี 2536 ชุดกรรมการ
ราคา 2,800.00 $
เหรียญสมเด็จญาณสังวร ปี 2528 รุ่นแรก ที่ได้รับความนิยมสูงสุด งาม ๆ มาพร้อมเลี่ยมทองคำ องค์ที่ ๑
ราคา 10,500.00 $
เหรียญสมเด็จญาณสังวร ปี 2528 รุ่นแรก ที่ได้รับความนิยมสูงสุด งาม ๆ มาพร้อมเลี่ยมทองคำ องค์ที่ ๓
ราคา 10,500.00 $
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ บัญจบเบญจมา วัดบวรนิเวศวิหาร ฉลอง 118 ปี คณะบัญจบเบญจมา เนื้่อนวะโลหะ No.994
ราคา 5,500.00 $
พระ ภปร. 2508 หน้าตัก 5 นิ้ว วัดบวรนิเวศวิหาร สภาพงาม องค์นี้ ยุคแรกๆ ถัดจากยุคพิมพ์หนังไก่มีหมายเลข
ราคา 12,000.00 $
เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รุ่นพระชันษา 100ปี หลังตราฉลองชันษา 100ปี
ราคา 999.00 $
พระกริ่งพุทธประทานยศบารมี เนื้อนวะ ผลงาน อ.เฉลิมชัย No.7286 + อุปกรณ์ครบถ้วน ผลงานระดับโลกครับ
ราคา 27,000.00 $
เหรียญบาตรน้ำมนต์ หลังลายเซ็นพระนาม สมเด็จพระญาณสังวร ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เหรียญดีที่หายาก สภาพสวยแชมป์
ราคา 2,000.00 $
พระบูชา ภปร. หน้าตัก 5 นิ้ว วัดบวรนิเวศวิหาร ปี 08 พิมพ์หนังไก่ รุ่นแรก หมวดเลข 3 No.7061 ราคาเบาๆ
ราคา 13,000.00 $
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ ปวเรศ ปี 2530 ครบชุด พร้อมกล่องเดิม องค์นี้ สมบูรณ์ สวยแชมป์ ครับ หายากแล้วครับ
ราคา 30,000.00 $
พระกริ่งศาสดา ญสส. รุ่นแรก พ.ศ. ๒๕๓๔ เนื้อเงิน หายากกกสุด ๆ สภาพองค์นี้ สวยแชมป์ งามสุด ๆ พร้อมกล่อง
โทรสอบถามครับ
พระกริ่งปวเรศน้อย พิมพ์ใหญ่ เนื้อนวะ No.๑๙๑๔ พร้อมกล่อง + การ์ด งาม ๆ หายากมากครับ ราคาจองเลยครับ
ราคา 2,999.00 $
เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร ฉลอง 75 ปี 3 ตุลาคม 2533 พร้อมกล่องเดิม ๆ อลังการมาก เนื้อทองเหลือง
ราคา 1,500.00 $
พระไพรีพินาศ เนื้อเงิน 3 กษัตริย์ พ.ศ.2547 พิธีพุทธาภิเษกยิ่งใหญ๋ พระเทพฯ เสด็จทรงเททองฯ งามสุด ๆ
ราคา 2,200.00 $
พระคุ้มเกล้า เนื้อเงิน ชุบทองคำขาว ทีระลึกสร้างอาคาร 60 ปีฯ ร.พ.ภูมิพล พร้อมกล่อง หมายเลย ๖๕๖ งาม
ราคา 1,800.00 $
พระกริ่ง ไพรีพินาศ ที่ระลึกสมเด็จพระสังฆราช พระชันษา ๑๐๐ ปี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เนื้อทองคำ งามสุด ๆ ครับ
โชว์พระเท่านัั้นครับ
พระกริ่งอุดมสมบูรณ์ (กริ่งปุ้มปุ้ย) หล่อดินไทย รุ่น 80 ปี สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวร เนื้อนวะ
ราคา 12,500.00 $
สุดยอดของดีแห่งยุค....พระพุทธนาราวันตบพิธ ปี 2542 พร้อมกล่อง บรรจุเส้นพระเกศาในหลวง
ราคา 999.00 $
พระนิรันตราย เนื้อเงิน พ.ศ.47 สมเด็จพระเทพรัตน ทรงเททอง พระเกจิทั่วประเทศร่วมพิธีพุทธาภิเษก งามสุดๆ
ราคา 1,500.00 $
พระกริ่ง 80 พรรษา 3 ตุลาคม 2536 เนื้อนวะโลหะ พร้อมกล่องเดิม สภาพองค์นี้ สวยแชมป์ครับ งามสุดๆ
ราคา 14,000.00 $
พระกริ่ง ภปร. ปี พ.ศ. 2508 เนื้อสัมฤทธิ์ กะหลั่ยทอง พิมพ์นิยม ตะไบหยาบ หายากสุด ๆ นานๆ มาทีครับ
ราคา 7,500.00 $
พระสมเด็จพุทธชินสีห์ ภปร. ทันโต เสฏฺโฐ พิมพ์เล็ก พระดีพีธีสุดยอด บรรจุพระทนต์ในหลวง พร้อมกล่อง หายาก
ราคา 2,200.00 $
พระกริ่ง ๑ ศตวรรษ ๑๐๐พระชันษา สมเด็จพระสังฆราช เนื้อทองคำ วัดบวรนิเวศ ทองคำ 45.5 กรัม
ราคา 150,000.00 $
พระกริ่งฉลองพระชนมายุ 96 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช เนื้อนวะ พร้อมเลี่ยมกันน้ำ ราคาเบา ๆ พร้อมขึ้นคอบูชา
ราคา 6,500.00 $
พระสมเด็จพุทธชินสีห์ ภปร. ทันโต เสฏฺโฐ พิมพ์ใหญ่ พระดีพีธีสุดยอด บรรจุพระทนต์ในหลวง+กล่อง สวยแชมป์
ราคา 2,300.00 $
เหรียญในหลวงทรงผนวช หลังพระพุทธชินราช พ.ศ.๒๕๑๗ โดยกองทัพภาคที่ 3 เนื้อนวะ NO.2227 กล่องเดิม เลขตอง 2
ราคา 4,300.00 $
พระกริ่งสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหฺมคุตฺโต) ที่ระลึก 17 กันยายน 2555 ทองแดง พร้อมกล่อง ราคาเบาๆ สวย
ราคา 750.00 $
พระกริ่ง ๑ ศตวรรษ ๑๐๐พระชันษา สมเด็จพระสังฆราช เนื้อทองคำ วัดบวรนิเวศ ทองคำ 45.5 กรัม
ราคา 150,000.00 $
กริ่งพระศาสดา ภปร. พ.ศ.2532 วัดบวรนิเวศวิหาร สร้างปี 2532 ชุดทองคำ ทองคำ 38 กรัม รุ่นแรกพระสังฆราช
ราคา 99,999.00 $
สุดคุ้ม .....ชุดมงคลสักการะ ๒๕๒๙ ร.พ.จุฬาลงกรณ์ พระจิตรลดา คมชัด เห็นหน้าเห็นตา ครับ คุ้มสุด ๆ ครับ
ราคา 1,200.00 $
หน้าแรก  |  พระเครื่องมาใหม่  |  เว็บบอร์ด  |  เกี่ยวกับเรา  |  บทความ  |  วิธีการชําระเงิน  |  ติดต่อเรา  |  Sitemap
© 2001- . TARAD.com. All Rights Reserved.